Valg

Det er sametingsvalg i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. 

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget. Neste sametingsvalg gjennomføres i september 2025.