Valg

Det er sametingsvalg i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett.