Valg

Det er sametingsvalg i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. 

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget. I 2021 er valgdagen mandag 13. september.