Forberedende fullmaktskomité

Fullmaktskomiteen kontrollerer om sametingsrepresentantene er valgt på korrekt måte.

I siste plenum i en sametingsperiode velger Sametinget, etter innstilling fra valgkomiteen, en forberedende fullmaktskomité. Komiteen skal foreta en midlertidig prøving av fullmaktene for representanter og vararepresentanter i det nye sametinget – altså kontrollere at valget har gått riktig for seg, og at alle representantene har rett til å møte på Sametinget.

Følgende personer med personlige varamedlemmer er oppnevnt til forberedende fullmaktskomité i h.h.t. Grunnreglenes §12:

Medlemmer:

1. Anne Henriette Nilut, leder

2. Kåre Olli, nestleder

3. Thomas Åhrén

4. Ellinor Marita Jåma

5. Arthur Tørfoss

Personlige varamedlemmer:

1. Karen Anette Anti

2. Synnøve Søndergaard

3. Ann Karin Kvernmo

4. Isak Mathis O. Hætta

5. Lars Filip Paulsen