Politikk

Samene i Norge har gjennom Sametinget fått myndighet innenfor kultur, språk, opplæring, kulturminnevern og næring.