Taler og innlegg

Sametingspresident Aili Keskitalos hilsningstale til mottaker av Savio-prisen Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen, samt åpning av utstillinga ČSV terra cognita av Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen i Tromsø 18. september 2021.    

Sametingsråd Henrik Olsen (NSR) talte ved åpningen av Gjert Rognlis kunstutstilling i Marj-Inger huset i Kjerringdalen 6. september 2021. Det var også en markering av at Marj-Inger huset nå er satt i stand, og skal brukes til formidling. Her kan du lese hele talen til sametingsråd Henrik Olsen:

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) deltok på den høytidelige åpningen av den åttende mandatperioden for Sametinget i Sverige, onsdag 1. september 2021. Her kan du lese hele hilsningstalen til sametingspresidenten:

Hilsningstale av sametingspresident og leder av Samisk parlamentarisk råd Aili Keskitalo ved åpning av studieåret ved Sámi allaskuvla 25. august 2021: 

Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2021 til 25-åringen Sara Vuolab fra Kárášjohka - Karasjok. Hennes åpenhet har sørget for å gi den samiskspråklige befolkningen et innsyn i et pågående strev med psykiske plager og lidelser. Sara har også bidratt med å forme det samiske språket ved å omtale tabubelagte psykiske problemer på eget morsmål i diktsamlingen «Gárži» (Trangt). Her er talen sametingspresident Aili Keskitalo holdt i forbindelse med tildelingen 24. august 2021.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale ved åpningen av Máret Ánne Saras kunstutstilling Ruoktot roasuin i Diehtosiida i Kautokeino 13. august 2021.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale ved åpningen av den gamle markedsplassen i Skibotn, 24. juni 2021.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale ved avduking av minnestøtte i Narvik 23. juni 2021.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale under avdukingen av minnesmerket over den samiske flyktningelosen Suoksavuome Anna/Anna i Makkvatnet, Anna Pedersen i Makkvatnet, Hamarøy 22.06.21.

 

Sametingspresident Aili Keskitalos (NSR) tale i forbindelse med utdeling av Sametingets språkmotiveringspris 2021, under Sametingets plenum 16. juni 2021.