Taler og innlegg

Sametingspresident Aili Keskitalos tale ved åpningen av den gamle markedsplassen i Skibotn, 24. juni 2021.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale ved avduking av minnestøtte i Narvik 23. juni 2021.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale under avdukingen av minnesmerket over den samiske flyktningelosen Suoksavuome Anna/Anna i Makkvatnet, Anna Pedersen i Makkvatnet, Hamarøy 22.06.21.

 

Sametingspresident Aili Keskitalos (NSR) tale i forbindelse med utdeling av Sametingets språkmotiveringspris 2021, under Sametingets plenum 16. juni 2021.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale i anledning 40 års markeringen til Beaivváš Sámi Našunálateáhter 12. juni 2021.

 

Les sametingspresident Aili Keskitalos tale under sametingsrådets beretning om virksomheten under plenum mandag 14. juni 2021 her. 

Statement by the President of the Sámi Parliament in Norway Aili Keskitalo, 12th Ministerial Meeting of the Arctic Council in Reykjavik, Iceland, May 20, 2021.

  

Les sametingspresident Aili Keskitalos tale under sametingsrådets beretning om virksomheten under plenum tirsdag 9. mars 2021 her.    

Kronikk av Sametingets plenumsleder Tom Sottinen (Ap).