Taler og innlegg

Sametingsråd Hans Ole Eiras tale til Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) sitt landsmøte i Mo i Rana, 17. juni 2022 (finnes kun på nordsamisk):

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltok på 5-års markering for åpningen av Ä´vv Saa´mi Mu´zei/Ä'vv Skoltesamisk museum 18. juni 2022. Her er hilsningstalen hennes:

Sametingsråd Maja Kristine Jåmas tale ved åpningen av det nye Saemien Sijte 17.06.22.

Det finske Sametinget hadde 17.06.22 feiring for sametingspolitikere som er valgt inn i perioden 2020 til 2023. Sametingspresident Silje Karine Muotka kom med digitale hilsninger (finnes kun på samisk og finsk):

Les sametingspresident Silje Karine Muotkas tale under sametingsrådets beretning om virksomheten under plenum tirsdag 14.06.22.

 

Lørdag 11. juni 2022 holdt sametingsråd Maja Kristine Jåma tale under åpningen av Nasjonalmuseet i Oslo.  

Åpningstalen sametingspresident Silje Karine Muoka holdt i Kick Off Sykkelturen 2022 i Nordkapp 21. mai 2022, som arrangeres som en del av Frivillighetens år 2022. Hovedmålet med sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen. Turen går fra Nordkapp til Arendalsuka fra 21. mai til 15. august 2022.

 

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale ved Samisk parlamentarisk råds (SPR) plenumsmøte i Inari i Finland 20. mai 2022.

Tale av sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) på Samisk parlamentarisk råds (SPR) parlamentarikerkonferanse i Anár i Finland 19. mai 2022:

 

Tale av sametingspresident Silje Karine Muotka på Vårmøte for Medienettverket, 29. april med tema Mitt mangfoldsperspektiv – Min oppfordring til norske medieledere.