Taler og innlegg

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale til sametingsrådets beretning om virksomheten under plenum tirsdag 7. desember 2021. 

 

Sámediggepresideantta Silje Karine Muotka dearvvuođat Davviriikkalaš álgoálbmogiid eahpeávnnaslaš vuoigatvuođaid suodjaleami konferánsii Anáris skábmamánu 11. beaivvi 2021.

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale til Sametingets plenum etter å ha blitt valgt som president 21. oktober 2021:

President Tuomas Aslak Juuso fra Sametinget i Finland deltok på åpningen av Sametinget i Norge 20. oktober. Her er hans hilsningstale (foreløpig kun tilgjengelig på nordsamisk):

Talsmann Daniel Holst fra Sametinget i Sverige deltok på åpningen av Sametinget i Norge 20. oktober. Her er hans hilsningstale til Sametinget:

Første visepresident Svein Harberg representerte Stortinget under åpningen av det niende Sameting 20. oktober. Her kan du lese hilsningstalen hans:
 

Hans Majestet Kong Harald foretok den høytidelige åpningen av det niende Sameting 20. oktober 2021. Her er talen til Hans Majestet:

Plenumsleder Tom Sottinen (Ap) ønsket velkommen til åpningen av det 9. sameting onsdag 20. oktober 2021. Her kan du lese hele talen hans:

Hans Majestet Kong Harald var til stede når dokumentet Lappekodisillen ble overført til Samisk arkiv på Diehtosiida i Kautokeino 19. oktober 2021. Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet Gry Haugsbakken foretok den symbolske overrekkelsen til sametingspresident Aili Keskitalo, som tok imot dokumentet på vegne av det samiske folk. Her er talen til sametingspresidenten:

 

Sametingspresident Aili Keskitalos hilsningstale til mottaker av Savio-prisen Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen, samt åpning av utstillinga ČSV terra cognita av Elle-Hánsa/Hans Ragnar Mathisen i Tromsø 18. september 2021.