Budsjett og årsmelding

Budsjett og årsmelding

Sametingets politiske og administrative virksomhet skjer innenfor rammene av Sametingets vedtatte budsjett. 

Budsjett

Budsjettet vedtas av Sametingets plenum hver høst, på grunnlag av Sametingsrådets årlige innstilling og påfølgende behandling i Sametingets plan- og finanskomité. Endringer i regjeringens forslag til statsbudsjett som følge av behandling og vedtak i Stortinget, innarbeides først ved revidering av Sametingets budsjett påfølgende vår. 
Her er Sametingets budsjett for 2020, som ble vedtatt 5. desember 2019, sak 52/19:

Sametingets budsjett 2020 (PDF, 2 MB)

Her er Sametingets reviderte budsjett for 2020, som ble vedtatt 11.06.2020, sak 18/20:
Sametingets reviderte budsjett 2020 - vedtatt 11.06.20 (PDF, 765 kB)

Årsmelding

Sametingets årsmelding omfatter Sametingets politiske og forvaltningsmessige aktivitet. Årsmeldingen rapporterer om oppfølgingen av hovedmålene og delmålene for de enkelte fagområdene og bruken av virkemidlene i budsjettet.

Sametingets årsmelding inneholder blant annet årets aktiviteter og resultater, og årsregnskap. 
Her er Sametingets årsmelding for 2019, som ble vedtatt 5. mars 2020, sak 11/20:

Sametingets årsmelding 2019 (PDF, 4 MB)