Web-TV

Sametinget streamer plenumsmøter og andre politiske møter, konferanser og seminarer.

Møtene kan ses både direkte og i opptak senere.

Gå til Web-TV