Informasjon om manntallet

Manntallet vil være ferdig 13. juli.

Andvord sender ut manntallet til kommuner med under 30 i manntallet.

Kommuner som har 30 eller flere i manntallet, kan selv hente ut manntallet fra EVA.