For opptellingskommuner

Opptellingskommunene har spesielle oppgaver ved sametingsvalg. Ved sametingsvalg er landet delt inn i sju valgkretser, og i hver av disse er det en opptellingskommune.

De sju opptellingskommunene er:

  • Deatnu-Tana (Østre valgkrets)
  • Kárášjohka-Karasjok (Ávjovárri valgkrets)
  • Alta (Nordre valgkrets)
  • Tromsø (Gáisi valgkrets)
  • Narvik (Vesthavet valgkrets)
  • Steinkjer (Sørsamisk valgkrets)
  • Oslo (Sør-Norge valgkrets)

Les mer på valgmedarbeiderportalen om ulike forhold som er spesielt for de kommunene som er ansvarlige for opptelling og valgoppgjør i sine kretser: Opptellingskommuner - Valgmedarbeiderportalen