Valgmedarbeiderportalen

Valgmedarbeiderportalen

Valgmedarbeiderportalen er en nettside som administreres av Valgdirektoratet.

Gå til valgmedarbeiderportalen

Formålet med nettsiden er å tilgjengeliggjøre all informasjon som kommunene og fylkeskommunene har behov for i forbindelse med gjennomføring av stortings-, kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det er også lagt ut grunnleggende informasjon om sametingsvalg.

På nettsiden finner dere:

  • temaartikler om de ulike fasene i valggjennomføringen
  • lenker til relevant regelverk
  • brukerveiledning for det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA)
  • opplærings- og veiledningsmateriell (video, veiledere, e-læring osv.)
  • nyheter om valggjennomføringen og abonnement på nyhetsbrev
  • svar på "ofte stilte spørsmål"
  • kontaktskjema til brukerstøtten
  • valgkalender med frister