Sametingets valgnemnd

Valgnemnda skal bestå av 5 personer med varamedlemmer.

Disse skal ha stemmerett ved sametingsvalget (forskrift om sametingsvalg §18).

Valgnemndas oppgaver er:

  • Ansvar for forberedelse og avvikling av valget
  • Annonsere oppfordring om å sende inn listeforslag (forskriftens §27)
  • Sende ut kandidatbrev med informasjon om fritaksgrunner (forskriftens §16)
  • Godkjenne listeforslag innen 01.06.21 (forskriftens §32)
  • Underrette listeforslagsstillerne om godkjenning (forskriftens §33)
  • Behandle klager som gjelder godkjenning av lister (forskriftens §34)
  • Sørge for trykking av stemmesedler (forskriftens §35)
  • Motta valgresultat (forskriftens §70)
  • Utferdige fullmakter for valgte representanter (§72) Sametingets administrasjon er valgnemndas sekretariat og sørger for de praktiske oppgavene.

Disse er oppnevnt i Sametingets valgnemnd for sametingsvalget i 2021:

Medlemmer:

1. Anita Ravna, NSR, leder
2. Jon Erland Balto, Senterpartiet, nestleder
3. Rolf Johansen, NSR
4. Ragnhild Melleby Aslaksen, Arbeiderpartiet
5. Aud Marthinsen, FRP

Personlige varamedlemmer:

1. Ann-Mari Thomassen, NSR
2. Ellen Inga O. Hætta, Høyre
3. Trond Einar Karlsen, Árja
4. Sten Jønsson, Arbeiderpartiet
5. Kåre Olli, uavhengig representant