Om det å være flerspråklig

Språkvalg er viktig!

ILes for meg – oppmuntrer foreldre og andre voksne til å lese høyt for barn. Høytlesning støtter språkutviklingen og er viktig allerede fra den spede småbarnsalderen. Å lese, synge og joike for barn er grunnleggende kommunikasjon, og knytter sterke bånd mellom voksen og barn.

Gjennom ditt språkvalg for ditt barn, kan du formidle din samiskspråklige arv videre til neste generasjon. Barnet får en gave som styrker både barnet selv, dets identitet og den samiske kulturen.

Styrker den samiske identiteten

Et barn som kan samisk språk, kan få sterkere tilhørighet til det samiskspråklige samfunnet. Barnet kan kommunisere med sine samiskspråklige slektninger og andre. Samisk språk kan åpne dører på tvers av landegrenser, og knytte kontakter og åpne opp for muligheter senere i livet. Språk er en viktig del av menneskets identitet.  

Snakk og les så mye samisk som mulig til barnet – start tidlig!

Det er i alderen 0-4 år, at barn er mest mottagelige for å tilegne seg språk. Derfor er det en stor fordel om du starter tidlig å snakke samisk med barnet, kanskje allerede under graviditeten. Selv om du selv føler du ikke mestrer språket fullt ut, så bør du allikevel snakke så mye samisk som mulig med barnet. Barnet vil da tidlig lære seg at du også behersker samisk, og det blir naturlig for han eller henne, å snakke samisk med deg.

Snakk om hverdagslige hendelser og aktiviteter, som for eksempel matlaging, rydding og handling i butikken. Å ha lært hverdagsord og -fraser på samisk hjemme, er gull verdt å ta med seg videre når barnet begynner på barnehage eller skole.

Hvis du har samisk som morsmål, er det en stor fordel om du kun snakker samisk med barnet. Barnet vil identifisere deg som samiskspråklig, og det vil bli naturlig for barnet å snakke samisk med deg. Den måten du snakker på vil videreføres til barnet. Hvis du veksler mellom samisk og norsk, så vil barnet gjøre det samme. Snakk samisk konsekvent til barnet, også når dere er blant folk som ikke forstår samisk. 

Lese høyt for barna - Klikk for stort bildehøytlesning i sofaen

Fordeler med flere språk

Barn har stor kapasitet til å tilegne seg språk og kan uten problemer lære seg flere språk samtidig. I dag er det bred enighet om at det å vokse opp med to eller flere språk har positive effekter. I store deler av verden er flerspråklighet vanlig, og det er verdifullt ikke bare for den enkelte, men for hele samfunnet.

Når man er to- eller flerspråklig, behersker man ikke bare flere språk, men får også innpass i ulike verdener og tenkemåter. Å lære to eller flere språk fra tidlig alder har en positiv effekt på den kognitive utviklingen som kreativitet, konsentrasjonsevne, og problemløsning.

Flerspråklige kan lettere lære nye språk senere i livet, og forskning tyder på at læring generelt kan være lettere for dem.

Kilder til artikkelen:

Språkvalg er viktig: veiledningshefte. Sametinget

Giellaválljen lea dehálaš - Språkvalg er viktig, veiledningshefte, nordsamisk-norsk (PDF, 3 MB)

Giellaválljim la ájnas - Språkvalg er viktig, veiledningshefte lulesamisk-norsk (PDF, 5 MB)

Sissel Jåma jïh Aasta Joma Granefjell: Saemesth maanine. Aajege, 2019.

Hva sier forskningen

Å vokse opp med flere språk: Spørsmål og svar

Tospråklige tenker mer effektivt

Hvordan stands it to: (om å «blande» to språk)

Tidlig flerspråklighet (video)

Å være flerspråklig