Læremiddelsentralen

Læremiddelsentralen ligger i Diehtosiida i Kautokeino og er en del av Sametinget.

Læremiddelsentralen har en samling av alle samiske læremidler/læringsressurser på nord-, lule- og sørsamisk som er utgitt opp gjennom årene, og som utkommer etter hvert. I læremiddelsentralen finnes bøker, lydbøker, plakater, brettspill, puslespill, musikk, eventyrpakker (snakkepakker) og filmer. Læremiddelsentralen låner ut gratis materiale til barnehager, skoler, studenter og også andre.

Den samiske læremiddelportalen Ovttas|Aktan|Aktesne har samlet informasjon om samiske læremidler. Der finnes bilder, bøker, filmer, lyd, læringsmateriell og digitale ressurser, artikler og dokumenter. Læremiddelportalen samarbeider med Sametingets læremiddelsentral om utlån av ressurser.

Det er mulig å låne ressursene via nettsiden til Ovttas, besøke læremiddelsentralen i Kautokeino eller ta direkte kontakt pr. telefon 78 48 42 22. Læremiddelsentralen er åpent alle dager fra kl. 10.00-15.00.

Vis i kart

Har du spørsmål?

Stigo Holm
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-post
Telefon +47 78 47 40 05
Berit Sara Sara Buljo
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon +47 78 48 42 26