Vårt bibliotek

Velkommen til å bruke Sametingets bibliotek!

Vi har en stor samling av samisk faglitteratur, læremidler, skjønnlitteratur og annet materiale på de ulike samiske språkene og på andre språk. Samlingen er tilgjengelig på Sametingets lokaler i Karasjok, via fjernlån og via digitale tjenester.

Formidling av samisk litteratur i ulike kanaler og arena utvikles i samarbeid med samiske språk- og kultursentre, kommuner, fylker og andre organisasjoner. Vi utvikler bibliotektjenester gjennom prosjekter, kampanjer og andre tiltak. Sametingets bibliotek har formidlingsansvarlige også i lule- og sørsamiske områder i tillegg til det nordsamiske. Læremidler formidles via Ovttas/Aktan/Aktesne -læremiddelportalen i samarbeid med Læremiddelsentralen.

I sin virksomhet og i samarbeid med andre biblioteker sammenfaller oppgaver til Sametingets bibliotek med Folkebibliotekloven i Norge:

«folkebibliotekene har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.»

Ved å fjernlåne og formidle aktivt om samisk litteratur bistår Sametingets bibliotek de lokale bibliotekene og støtter dem i å tilby et godt bibliotektilbud også til samiske brukere.

Historie 

Oppbyggingen av Samisk spesialbibliotek startet opp i 1950-årene. I 1962 fikk Karasjok folkebibliotek ett spesielt ansvar for å bygge opp en samisksamling for å gi en samisk bibliotektjeneste til hele den samiske befolkningen og til andre. Samlingen var til å begynne med en avdeling under Karasjok folkebibliotek. Fra 1983 ble avdelingen et eget statsfinansiert bibliotek - Sámi sierrabibliotehka /Samisk spesialbibliotek. Samisk spesialbibliotek ble i år 2000 overført til Sametinget og fikk navnet Sametingets bibliotek. Biblioteket har i dag en fremtredende plass på sametingsbygget i Karasjok.

Samlingen

Sametingets bibliotek skal ha den mest komplette samlingen av samisk litteratur og annet materiale på samiske språk og om samiske forhold uansett språk. Samlinga skal være tilgjengelig og kjent for både andre bibliotek og enkelt lånere. Biblioteket kjøper inn flere eksemplarer av bøker slik at andre bibliotek kan låne en samling av bøker til utlån for sine brukere. Bibliotekets bestand er på omtrent 54 000 fysiske dokumenter.

Stjernesamlingen

Omfatter ca 1200 titler, som omhandler samiske forhold eller er skrevet på et av de samiske språkene. Majoriteten av titlene er eldre enn 100 år gamle. Den inneholder antikvariske, sjeldne, eldre og verdifulle bøker og tidsskrifter, samt noen kart helt tilbake til 1669. I tillegg inneholder samlingen enkelte titler fra de siste 100 årene av spesiell verdi. Utgivelsene fordeler seg pr. dags dato slik: omtrent 10 titler fra 1600-tallet, 80 titler fra 1700-tallet og  430 titler fra 1800-tallet.

De fleste av dokumentene i stjernesamlingen har utlånsekspemplar plassert i magasinet, men ekspemplarene i stjernesamlingen er ikke til hjemlån. De kan i noen tilfeller hentes frem og leses i biblioteket.

Av de eldste bøkene kan nevnes Manuale Lapponicum av Olaus Stepani Graan (Stockholm 1673)

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bildeLapponia Sametinget

Lapponia av Johannes Schefferus, i flere utg. fra 1673 og framover.

Urfolksamlingen

Sametingets bibliotek opprettet i 2014 en egen urfolksamling. Den inneholder dokumenter om urbefolkninger i hele verden, og teller pr. dags dato omkring 200 titler. Dermed er bøker Sametinget har samlet og fått i gave blitt registrert og gjort tilgjengelig for utlån/fjernlån via Bibsys.