Toleranse for ulike seksuelle legninger

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Det er lite åpenhet om andre seksuelle legninger enn heterofili i samiske samfunn. Mange homofile og lesbiske tør ikke være åpne om sin legning i frykt for hvilke reaksjoner de vil få fra samfunnet rundt. Fordommer baserer seg ofte på mangel på kunnskap. Sametinget må derfor gå foran for å fremme aksept og toleranse i samiske samfunn for ulike seksuelle legninger.