Toleranse for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Målet til Sametinget er å bidra til likestilling og hindre diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sametinget ønsker å sette et særskilt fokus på samer med nedsatt funksjonsevne.

Dette er et fagfelt som i liten grad har vært i fokus. Den senere tid er imidlertid dette kommet på dagsorden gjennom rapporter om situasjonen til samer med funksjonsnedsettelse.

Nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Noen er født med funksjonsnedsettelse, mens andre opplever å få en funksjonsnedsettelse på grunn av sykdom eller skade senere i livet.

Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om nedsatt funksjonsevne (PDF, 556 kB)

Status:

På bakgrunn av nyere forskning kan det vises til at en del samer med funksjonsnedsettelse per i dag ikke får tilgang til eget språk og kultur med henvisning til at de ikke har kapasitet til å lære seg to språk. Enkelte får av den grunn ikke muligheten til å velge samisk som førstespråk.

Samer med funksjonsnedsettelse er også særlig utsatt for mobbing, hatytringer, vold, overgrep, utfordringer med psykisk helse og kunnskap og kompetanse på hvordan forebygge, avdekke og følge opp denne typer utfordringer.

Strategier:

  • Bidra til større åpenhet og aksept om funksjonsnedsettelse gjennom holdningsskapende arbeid.
  • Ha et spesielt fokus på funksjonsnedsettelse ved utvikling av samiske læreplaner.
  • Utvikle moderne samisk terminologi om funksjonsnedsettelse.
  • Bidra til økt demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse gjennom Sametingets valgforberedende arbeid.