Bekjempelse av vold i nære relasjoner

Bekjempelse av vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner rammer hardt og har alvorlige følger for dem som opplever det.

Det er viktig å tydeliggjøre at vold som utøves i hjemmet er et offentlig ansvar. Samiske voldsutsatte bør møtes med et hjelpeapparat som er bygd på samisk språk og kultur mot alle former for vold i nære relasjoner.

Sametinget og Justis- og politidepartementet i samarbeid lanserte 8. mars 2017 forskningsrapporten «Vold i nære relasjoner i samiske samfunn».

Les rapporten «Om du tør å spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn (PDF, 2 MB)

Les Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn (PDF, 205 kB)