Tiltak i Giellalokten

I arbeidet med oppfølgingen av Hjertespråket og Giellalokten/Språkløftet har Sametingsrådet vedtatt å igangsette en rekke tiltak i Giellalokten for 2020. Tiltakene er organisert under innsatsområdene i Giellalokten: Språktilbud for barn og unge, synliggjøring og samarbeid, og kompetanseheving og rekruttering.