Sannhet og forsoning - Pilar 2: Språk og opplæring

Tapet av språk er et kollektivt traume og en livssorg for den enkelte. Skolen og opplæringssektoren er helt sentrale bidragsytere i fremtidige repareringsprosesser.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning - Pilar 2: Språk og opplæring

Behandles i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

Ansvarlig rådsmedlem: Mikkel Eskil Mikkelsen

Samisk språkopplæring må tilbys til alle samer på alle nivåer, inkludert i barnehage, skole og i voksenopplæring. Tilbud må lovfestes. Det bør være språksentre tilgjengelig i alle samiske områder, og Sametinget foreslår et utvalg for å vurdere måter å styrke læremiddelutvikling.

Samisk språk og stedsnavn må synliggjøres i hele samfunnet, og sametingsrådet anbefaler alle offentlige myndigheter, inkludert Stortinget, å skilte på samisk i sine egne lokaler. Sametinget mener at det må bli lovpålagt å skilte også med pite- og umesamiske stedsnavn.