Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen. Etter at bildet er tatt, så har det kommet endringer i komiteen. Sandra Márjá West har gått ut og Maren Benedicte Nystad Storslett har kommet inn. Helen Storelv-Rabone har gått ut og Vidar Andersen har kommet inn. Piera Heaika Muotka har gått ut og Lisa Marit Pentha Stavsøien har kommet inn. Árvu/Sametinget

 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen arbeider med:

  • barnehagesaker
  • grunnskoler og videregående opplæring
  • oppvekstsvilkår for barn og unge generelt
  • høyere utdanning og forskning
  • familiepolitikk
  • sosiale forhold og helse
     

Komiteens medlemmer

Leder: Ann Britt Eira Sara, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Nestleder: Mathias Eilert Olsen, NSR

Lisa Marit Pentha-Stavsøien, NSR

Aili Guttorm, NSR

Jovna Vars Smuk, NSR

Vidar Andersen, NSR

Maren Benedicte Nystad Storslett, NSR

Kirsten Inger Anti, Guovddášbellodat/Senterpartiet

Kjetil Romsdal, Nordkalottfolket

Sylvi Pedersen Vatne, Nordkalottfolket

Knut Einar Kristiansen, Nordkalottfolket

Tom Sottinen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Ann-Elise Finbog, Sámeálbmot bellodat/Samefolkets parti