Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen. Etter at bildet er tatt, så har det kommet endringer i komiteen. Sandra Márjá West har gått ut og Maren Benedicte Nystad Storslett har kommet inn. Árvu/Sametinget

 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen arbeider med:

  • barnehagesaker
  • grunnskoler og videregående opplæring
  • oppvekstvilkår for barn og unge generelt
  • høyere utdanning og forskning
  • familiepolitikk
  • sosiale forhold og helse
     

Komiteens medlemmer

Leder: Ann Britt Eira Sara, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Nestleder: Piera Heaika Muotka, NSR

Mathias Eilert Olsen, NSR

Aili Guttorm, NSR

Jovna Vars Smuk, NSR

Helén Storelv-Rabone, NSR

Maren Benedicte Nystad Storslett, NSR

Kirsten Inger Anti, Guovddášbellodat/Senterpartiet

Kjetil Romsdal, Nordkalottfolket

Sylvi Pedersen Vatne, Nordkalottfolket

Knut Einar Kristiansen, Nordkalottfolket

Tom Sottinen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Ann-Elise Finbog, Sámeálbmot bellodat/Samefolkets parti

Har du spørsmål?

Maret Henriksen
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 18