Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen Árvu/Sametinget

 Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen arbeider med:

  • barnehagesaker
  • grunnskoler og videregående opplæring
  • oppvekstvilkår for barn og unge generelt
  • høyere utdanning og forskning
  • familiepolitikk
  • sosiale forhold og helse
     

Komiteens medlemmer

Leder: Ann Britt Eira Sara, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Nestleder: Piera Heaika Muotka, NSR

Mathias Eilert Olsen, NSR

Aili Guttorm, NSR

Jovna Vars Smuk, NSR

Helén Storelv-Rabone, NSR

Sandra Márjá West, NSR

Kirsten Inger Anti, Guovddášbellodat/Senterpartiet

Kjetil Romsdal, Nordkalottfolket

Sylvi Pedersen Vatne, Nordkalottfolket

Knut Einar Kristiansen, Nordkalottfolket

Tom Sottinen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Ann-Elise Finbog, Sámeálbmot bellodat/Samefolkets parti