Sannhet og forsoning - Pilar 3: Kultur og kulturminner

Samisk kunst og kultur, idrett og frivillighet trenger et løft for å reparere fornorskningsskadene. De samiske kulturminnene dokumenterer vår tilstedeværelse, og må anerkjennes og tas vare på.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning - Pilar 3: Kultur og kulturminner

Behandles i Nærings- og kulturkomiteen.

Ansvarlig rådsmedlem: Maja Kristine Jåma

Sametinget støtter kommisjonen i at det trengs en stor satsning på samisk kultur, og foreslår en rekke konkrete tiltak. Hele det samiske kulturlivet trenger et løft.

Sametingsrådet foreslår at alle samer må få mulighet til å ta igjen tapt kultur der de bor. Dette inkluderer kurs og andre tilbud i lokalsamfunnene, og må bety utvikling av nye møteplasser der slike mangler.

Sametingsrådet foreslår en stor satsning på kulturminner, som dokumenterer den samiske tilstedeværelsen i samiske områder, og må dokumenteres, forvaltes og formidler. Konkret foreslår sametingsrådet at Várjjat siida settes på Unescos verdensarvliste.