Nærings- og kulturkomiteen

Nærings- og kulturkomiteen. Etter at bildet er tatt, så er det kommet endringer i komiteen. Maren Benedicte Nystad Storslett har gått ut av komiteen. Øyvind Lindbäck har gått ut av komiteen og Ulf Tore Johansen har kommet inn. Helén Storelv-Rabone har kommet inn. Berit Marie P. E. Eira har gått ut og John Mathis Utsi har kommet inn. Árvu/Sametinget

Nærings- og kulturkomiteen arbeider med næringsaktiviteter som:

  • reiseliv
  • reindrift
  • landbruk
  • fiske og fangstkvoter
  • kombinasjonsnæringer
  • olje og energi
  • transport og infrastruktur

Kulturaktiviteter er også innenfor komiteens arbeidsfelt. Det samme gjelder kirke, kulturminner og miljøvern. I tillegg arbeider komiteen med distriktspolitikk, regionplanlegging og samarbeidsavtaler med fylkeskommunene.

Komiteens medlemmer

Leder: Mathis Nilsen Eira, NSR

Nestleder: Arthur Tørfoss, Fremskrittspartiet

Henrik Olsen, NSR

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, NSR

Sara Katrine Aleksandersen, NSR

Helén Storelv-Rabone, NSR

Svein Leiros, Senterpartiet

John Mathis Utsi, Ávjovári Johttisámi listu

Ulf Tore Johansen, Nordkalottfolket

Gry Hege Warth, Nordkalottfolket

Ingvild Halvorsen, Nordkalottfolket

Jørn Are Gaski, partipolitisk uavhengig

John Kappfjell, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Har du spørsmål?

Anne Marit Triumf
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 48 42 11