Nærings- og kulturkomiteen

Nærings- og kulturkomiteen

 

Nærings- og kulturkomiteen arbeider med nærigsaktiviteter som:

  • reiseliv
  • reindrift
  • landbruk
  • fiske og fangstkvoter
  • kombinasjonsnæringer
  • olje og energi
  • transport og infrastruktur

Kulturaktiviter er også innenfor komiteens arbeidsfelt. Det samme gjelder kirke, kulturminner og miljøvern. I tillegg arbeider komiteen med distriktspolitikk, regionplanlegging og samarbeidsavtaler med fylkeskommunene.
 

Arild Pettersen Inga, leder (AP), mob. 48138653
Berit Marie E. Eira, nestleder (JOHT), 91328626
Nora Marie Bransfjell (NSR)
Mathis Nilsen Eira (NSR)
Sandra Andersen Eira (NSR)
Jovna Vars Smuk (NSR/SfP)
Ann Karin Kvernmo (NSR)
Jan Ole Klemet Hermansen (SP)
Per Mathis Oskal (AP)
John Kappfjell (AP)
Arthur Tørfoss (FrP)
Tor H. Mikkola (SP)
Klemet Klemetsen (Árja)