Nærings- og kulturkomiteen

Nærings- og kulturkomiteen. Etter at bildet er tatt, så er det kommet endringer i komiteen. Maren Benedicte Nystad Storslett har gått ut av komiteen og Sandra Márjá West har kommet inn. Øyvind Lindbäck har gått ut av komiteen og Ulf Tore Johansen har kommet inn. Árvu/Sametinget

  

Nærings- og kulturkomiteen arbeider med næringsaktiviteter som:

  • reiseliv
  • reindrift
  • landbruk
  • fiske og fangstkvoter
  • kombinasjonsnæringer
  • olje og energi
  • transport og infrastruktur

Kulturaktiviteter er også innenfor komiteens arbeidsfelt. Det samme gjelder kirke, kulturminner og miljøvern. I tillegg arbeider komiteen med distriktspolitikk, regionplanlegging og samarbeidsavtaler med fylkeskommunene.

Komiteens medlemmer

Leder: Mathis Nilsen Eira, NSR

Nestleder: Arthur Tørfoss, Fremskrittspartiet

Henrik Olsen, NSR

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, NSR

Sara Katrine Aleksandersen, NSR

Sandra Márjá West, NSR

Svein Leiros, Senterpartiet

Berit Marie P. E. Eira, Ávjovári Johttisámi listu

Ulf Tore Johansen, Nordkalottfolket

Gry Hege Warth, Nordkalottfolket

Ingvild Halvorsen, Nordkalottfolket

Jørn Are Gaski, partipolitisk uavhengig

John Kappfjell, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Har du spørsmål?

Anne Marit Triumf
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 11
Anne Marie Hætta
Ráđđeaddi/Rådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 58