Nærings- og kulturkomiteen

Nærings- og kulturkomiteen

Nærings- og kulturkomiteen Árvu/Sametinget  

Nærings- og kulturkomiteen arbeider med næringsaktiviteter som:

  • reiseliv
  • reindrift
  • landbruk
  • fiske og fangstkvoter
  • kombinasjonsnæringer
  • olje og energi
  • transport og infrastruktur

Kulturaktiviteter er også innenfor komiteens arbeidsfelt. Det samme gjelder kirke, kulturminner og miljøvern. I tillegg arbeider komiteen med distriktspolitikk, regionplanlegging og samarbeidsavtaler med fylkeskommunene.

Komiteens medlemmer

Leder: Mathis Nilsen Eira, NSR

Nestleder: Arthur Tørfoss, Fremskrittspartiet

Henrik Olsen, NSR

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell, NSR

Sara Katrine Aleksandersen, NSR

Maren Benedicte Nystad Storslett, NSR

Svein Leiros, Senterpartiet

Berit Marie P. E. Eira, Ávjovári Johttisámi listu

Øyvind Lindbäck, Nordkalottfolket

Gry Hege Warth, Nordkalottfolket

Ingvild Halvorsen, Nordkalottfolket

Jørn Are Gaski, partipolitisk uavhengig

John Kappfjell, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet