Sannhet og forsoning - Menneskelige omkostninger

Rapporten viser at de menneskelige omkostningene av fornorskning og urett har konsekvenser for enkeltmennesker fortsatt i dag.

Les plenumssaken: Sannhet og forsoning - Menneskelige omkostninger

Behandles i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen.

Ansvarlig rådsmedlem: Runar Myrnes Balto

Kommisjonen har grundig dokumentert mange former for urett mot den samiske befolkningen. Sametingsrådet mener at rapporten motbeviser enhver som måtte tro at de menneskelige omkostningene av fornorskning og urett hører fortiden til.  Historisk urett har konsekvenser for enkeltmennesker fortsatt i dag, og det er mye som må repareres. 

Sametingsrådet støtter en rekke forslag kommisjonen fremmer, om blant annet tiltak mot samehets, utvikling av helsetilbud, tiltak mot vold, selvmordsforebyggende tiltak, forskning og videre kunnskapsutvikling. 

Sametingsrådet trekker blant annet frem behovet for en ny organisering av de samiske helsetjenestene, slik at de får gode utviklingsmuligheter, og behovet for mye videre forskning på sammenhengene mellom fornorskning og uhelse i dagens samfunn. 

Sametingsrådet foreslår blant annet et videre arbeid for å se på hvordan spesialskoler, for eksempel døveskoler, har bidratt i fornorskning. Et annet forslag er at rettsvederlag for samer med tapt skolegang revideres slik at flere kan benytte seg av den og at erstatningssummen økes.