Sametingsrådet

Sametingsrådet

Sametingsrådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglige politiske virksomheten.

Klikk for stort bildeSametingsrådet Christina Gjertsen/Frisk bris studio Sametingsrådet fremmer innstillinger overfor plenum i saker som gjelder fordeling av Sametingets budsjett, tiltak til påfølgende års statsbudsjett, Sametingets årsmelding, hovedretningslinjer for Sametingets tilskuddsordninger og andre saker som etter en selvstendig vurdering i Sametingsrådet bør fremmes. I tillegg fremmer Sametingsrådet meldinger på ulike politikkområder etter behov, og har på en rekke områder også anledning til å fatte endelig vedtak. 

Dette sametingsrådet er et flertallsråd utgått fra gruppene NSR/NSR-SáB, Ávjováre Johttisápmelaččaid listu, Åarjel-saemieh Gielh og Senterpartiet. Muohtačalmmit-erklæringen utgjør den politiske plattformen for samarbeidet i sametingsperioden 2017-2021.

Les Muohtačalmmit - Sametingsrådets tiltredelseserklæring (PDF, 189 kB) 

Bilder av sametingsrådet

Aili Keskitalo

President
(The President of the Sámi Parliament)

Parti: NSR

aili.keskitalo@samediggi.no

Politiske ansvarsområder:

Rettigheter
Allsamisk og internasjonalt samarbeid
Likestilling
Ungdomspolitikk

Klikk for stort bilde Kenneth Hætta

Henrik Olsen

Rådsmedlem
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: NSR

+47 907 75 219
henrik.olsen@samediggi.no

Politiske ansvarsområder:

Kultur
Sannhetskommisjon og forsoning
Sametingets budsjett, regnskap og årsmelding
Kirkesaker

Klikk for stort bilde Kenneth Hætta

Silje Karine Muotka

Rådsmedlem 
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: NSR

+47 984 87 576
silje.karine.muotka@samediggi.no

Politiske ansvarsområder:

Mineral og FeFo
Næring
Areal, miljø og klima, Energi
Regional- og bypolitikk
Reindrift

Klikk for stort bilde Kenneth Hætta

Mikkel Eskil Mikkelsen

Rådsmedlem 
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: NSR

+47 917 42 161
mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Politiske ansvarsområder:

Oppvekst, utdanning og forskning
Samisk statistikk
Språk

Klikk for stort bilde Kenneth Hætta

Hans Ole Eira

Rådsmedlem 
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: Senterpartiet

+47 918 61 471
hans.ole.eira@samediggi.no

Politiske ansvarsområder:

Rovdyr
Duodji
Tradisjonell kunnskap
Kulturminner og bygningsvern
Sametingets eldreråd
Helse og sosial

Klikk for stort bilde Kenneth Hætta

 

Eirik Larsen

Politisk rådgiver
(Political Advisor to the Governing Council)

Parti: NSR

+47 970 80 217
eirik.larsen@samediggi.no

Klikk for stort bilde Christina Gjertsen

 

Maja Kristine Jåma

Politisk rådgiver 
(Political Advisor to the Governing Council)

Parti: NSR

+47 472 42 366
maja.kristine.jama@samediggi.no

Klikk for stort bilde