Sametingsrådet

Sametingsrådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglige politiske virksomheten.

Sametingsrådet Árvu/Sámediggi

Sametingsrådet fremmer innstillinger overfor plenum i saker som gjelder fordeling av Sametingets budsjett, tiltak til påfølgende års statsbudsjett, Sametingets årsmelding, hovedretningslinjer for Sametingets tilskuddsordninger og andre saker som etter en selvstendig vurdering i Sametingsrådet bør fremmes. I tillegg fremmer Sametingsrådet meldinger på ulike politikkområder etter behov, og har på en rekke områder også anledning til å fatte endelig vedtak. 

Dette sametingsrådet er et flertallsråd utgått fra gruppene Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund, Guovddášbellodat/Senterpartiet og Ávjovári Johttisápmelaččaid listu. Beaiveálgu-erklæringen utgjør den politiske plattformen for samarbeidet i sametingsperioden 2021-2025.

​Les Beaiveálgu - Sametingsrådets tiltredelseserklæring (PDF, 356 kB)

Last ned bilder av sametingsrådet

Silje Karine Muotka

Elle-Rávnná Eli Silje Karine

President
(The President of the Sámi Parliament)

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

Valgkrets: Nordre

E-post: silje.karine.muotka@samediggi.no

Født: 12.04.1975

Tidligere sametingsperioder: 
2009-2013
2013-2017
2017-2021

Politiske ansvarsområder:

 • Rettigheter
 • Allsamisk og internasjonalt arbeid
 • Tilflytting, regionalutvikling og byavtaler
 • Kreative næringer, reiseliv og variert næringsliv
 • Fiskeri, laks og kombinasjons- og utmarksnæringer

 

Silje Karine Muotka Árvu/Sámediggi

 

Runar Myrnes Balto

Biennáš Elle Elle Eliasa Runar

Rådsmedlem
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

Valgkrets: Gáisi

Telefon: 977 73 778

E-post: runar.myrnes.balto@samediggi.no

Født: 12.07.1987

Tidligere sametingsperioder:
2014-2016: Politisk rådgiver for sametingsrådet
2017-2021 - parlamentarisk leder i NSR

Politiske ansvarsområder:

 • Budsjett, årsmelding og regnskap
 • Samehets, sannhet og forsoning
 • Helse og sosial
 • Grensenedbygging 
 • Kulturminner og bygningsvern
 • Statistikk
 • Digitalisering

 

Runar Myrnes Balto Árvu/Sámediggi

 

Mikkel Eskil Mikkelsen

Divtasvuona Gæloga Mihkkil

Rådsmedlem
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

Valgkrets: Vesthavet

Telefon: 917 42 161

E-post: mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Født: 22.04.1989

Tidligere sametingsperioder:
2017-2021

Politiske ansvarsområder:

 • Språk
 • Oppvekst, utdanning og forskning
 • Ungdomspolitikk
 • Mangfold og LHBTQi+

 

Mikkel Eskil Mikkelsen Árvu/Sámediggi

 

Maja Kristine Jåma

Rådsmedlem
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

Valgkrets: Sørsamisk

Telefon: 472 42 366

E-post: maja.kristine.jama@samediggi.no

Født: 08.07.1993

Tidligere sametingsperioder:
01.08.2020-20.10.2021 - Politisk rådgiver for sametingsrådet

Politiske ansvarsområder:

 • Kultur
 • Klima, miljø og energi
 • Areal og samferdsel
 • Medier

 

Maja Kristine Jåma Árvu/Sámediggi

 

Berit Marie P. E. Eira

Juhána Biera Biret Márjá

Rådsmedlem
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: Ávjovári Johttisápmelaččaid listu/Flyttsamelista

Valgkrets: Ávjovárri​​​

Telefon: 913 28 626

E-post: berit.marie.eira@samediggi.no

Født: 1968

Tidligere sametingsperioder:
2017-2021

Politiske ansvarsområder:

 • Tradisjonell kunnskap
 • Duodji
 • Eldrepolitikk
 • Likestilling
 • Reindrift og jordbruk
 • Rovvilt
 • Finnmarkseiendommen
 • Kirke og livssyn
Berit Marie P.E. Eira Árvu/Sametinget

Anne Henriette Nilut

Nilut Ole Heaikka Biret Ánne Anne Henriette

Politisk rådgiver
(Political Advisor to the Governing Council)

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

E-post: anne.henriette.nilut@samediggi.no

Telefon: 957 43 079

Født: 17.05.1993

Tidligere sametingsperioder:
2017-2021 

Anne Henriette Nilut Árvu/Sámediggi

Sandra Márjá West

Biennáš Jon Jovnna Aimo Sandra Márjá

Politisk rådgiver
(Political Advisor to the Governing Council)

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

E-post: sandra.marja.west@samediggi.no

Telefon: 93408355

Født: 1990

Tidligere sametingsperioder:
2013-2017
2017-2021

Sandra Márjá West Árvu/Sametinget

Nils Ante Eira

Oskal Máhte Ántte Elle Nils Ánte

Politisk rådgiver
(Political Advisor to the Governing Council)

Parti: Senterpartiet (Sp)

E-post: nils.a.eira@samediggi.no

Telefon: 488 65 013

Født: 30.01.1975

Tidligere sametingsperioder:
2013-2017, 2. vara til Høyres sametingsgruppe
2017-2021, 1. vara til Høyres sametingsgruppe

Nils Ante Eira Anders Henriksen/Sámediggi