Sametingsrådet

Sametingsrådet

Sametingsrådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglige politiske virksomheten.

Sametingsrådet Árvu/Sametinget

 

Sametingsrådet fremmer innstillinger overfor plenum i saker som gjelder fordeling av Sametingets budsjett, tiltak til påfølgende års statsbudsjett, Sametingets årsmelding, hovedretningslinjer for Sametingets tilskuddsordninger og andre saker som etter en selvstendig vurdering i Sametingsrådet bør fremmes. I tillegg fremmer Sametingsrådet meldinger på ulike politikkområder etter behov, og har på en rekke områder også anledning til å fatte endelig vedtak. 

Dette sametingsrådet er et flertallsråd utgått fra gruppene Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund, Guovddášbellodat/Senterpartiet og Ávjovári Johttisápmelaččaid listu. Beaiveálgu-erklæringen utgjør den politiske plattformen for samarbeidet i sametingsperioden 2021-2025.

​Les Beaiveálgu - Sametingsrådets tiltredelseserklæring (PDF, 356 kB)

Last ned bilder av sametingsrådet

Silje Karine Muotka

Elle-Rávnná Eli Silje Karine

President
(The President of the Sámi Parliament)

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

Valgkrets: Nordre

E-post: silje.karine.muotka@samediggi.no

Født: 12.04.1975

Tidligere sametingsperioder: 
2009-2013
2013-2017
2017-2021

Politiske ansvarsområder:

 • Rettigheter
 • Grensenedbygging og allsamisk og internasjonalt arbeid
 • Tilflytting, regionalutvikling og byavtaler
 • Kreative næringer, reiseliv og variert næringsliv
 • Fiskeri, laks og kombinasjons- og utmarksnæringer

 

Silje Karine Muotka Árvu/Sámediggi

 

Runar Myrnes Balto

Biennáš Elle Elle Eliasa Runar

Rådsmedlem
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

Valgkrets: Gáisi

Telefon: 977 73 778

E-post: runar.myrnes.balto@samediggi.no

Født: 12.07.1987

Tidligere sametingsperioder:
2014-2016: Politisk rådgiver for sametingsrådet
2017-2021 - parlamentarisk leder i NSR

Politiske ansvarsområder:

 • Budsjett, årsmelding og regnskap
 • Samehets, sannhet og forsoning
 • Helse og sosial
 • Likestilling og mangfold
 • Statistikk
 • Digitalisering

 

Runar Myrnes Balto Árvu/Sámediggi

 

Mikkel Eskil Mikkelsen

Divtasvuona Gæloga Mihkkil

Rådsmedlem
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

Valgkrets: Vesthavet

Telefon: 917 42 161

E-post: mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Født: 22.04.1989

Tidligere sametingsperioder:
2017-2021

Politiske ansvarsområder:

 • Språk
 • Oppvekst, utdanning og forskning
 • Ungdomspolitikk

 

Mikkel Eskil Mikkelsen Árvu/Sámediggi

 

Maja Kristine Jåma

Rådsmedlem
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

Valgkrets: Sørsamisk

Telefon: 472 42 366

E-post: maja.kristine.jama@samediggi.no

Født: 08.07.1993

Tidligere sametingsperioder:
01.08.2020-20.10.2021 - Politisk rådgiver for sametingsrådet

Politiske ansvarsområder:

 • Kultur
 • Klima, miljø og energi
 • Areal
 • Medier

 

Maja Kristine Jåma Árvu/Sámediggi

 

Hans Ole Eira

Hánski Niillasa Hans Ole

Rådsmedlem
(Member of the Governing Council of the Sámi Parliament)

Parti: Senterpartiet

Valgkrets: Ávjovárri

Telefon: 918 61 471

E-post: hans.ole.eira@samediggi.no

Født: 08.08.1972

Tidligere sametingsperioder: 
2017-2021

Politiske ansvarsområder:

 • Kulturminner og bygningsvern
 • Tradisjonell kunnskap
 • Duodji
 • Eldrepolitikk
 • Reindrift og jordbruk
 • Rovvilt
 • Finnmarkseiendommen
 • Kirke og livssyn

 

Hans Ole Eira Árvu/Sámediggi

 

Eirik Larsen

Lásse-Ivvár Erke

Politisk rådgiver
(Political Advisor to the Governing Council)

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

Valgkrets: Vesthavet

E-post: eirik.larsen@samediggi.no

Telefon: 970 80 217

Født: 16.05.1983

Tidligere sametingsperioder:
Politisk rådgiver for sametingsrådet 2017-2021

 

Eirik Larsen Árvu/Sámediggi

 

John Mathis Utsi

Ráikku Ántte John Máhtte

Politisk rådgiver
(Political Advisor to the Governing Council)

Parti: Ávjovári Johttisápmelaččaid listu/Flyttsamelista

E-post: john.mathis.utsi@samediggi.no

Telefon: 951 75 908

Født: 22.08.1979

Tidligere sametingsperioder:
Nei

 

John Mathis Utsi Åse M.P. Pulk/Sametinget

Anne Toril Eriksen Balto

Gárdin-Iŋggá Ánne Sire Ánne Toril

Politisk rådgiver
(Political Advisor to the Governing Council)

Parti: Guovddášbellodat/Senterpartiet

E-post: anne.toril.eriksen.balto@samediggi.no

Telefon: 413 10 027

Født: 19.07.1977

Tidligere sametingsperioder:
2017-2019

 

Anne Toril Eriksen Balto Sámediggi