Aktuelt

Hans Majestet Kong Harald foretok den høytidelige åpningen av det niende Sameting 20. oktober 2021. Her er talen til Hans Majestet:

Plenumsleder Tom Sottinen (Ap) ønsket velkommen til åpningen av det 9. sameting onsdag 20. oktober 2021. Her kan du lese hele talen hans:

I forbindelse med den høytidelige åpningen av det 9.ende Sameting onsdag 20. oktober 2021 vil sentralbordet være stengt i tidsrommet 12.30 - 14.30. 

Hans Majestet Kong Harald var til stede når dokumentet Lappekodisillen ble overført til Samisk arkiv på Diehtosiida i Kautokeino 19. oktober 2021. Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet Gry Haugsbakken foretok den symbolske overrekkelsen til sametingspresident Aili Keskitalo, som tok imot dokumentet på vegne av det samiske folk. Her er talen til sametingspresidenten:

I år var avstanden så stor mellom det økonomiske kravet fra Samisk kunstnerråd og tilbudet fra Sametinget, at forhandlingene ble brutt til tross for to forhandlingsrunder.

Sametinget har ledig ett års vikariat som kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsstaben. Vi ser etter en samfunnsengasjert, samarbeidsvillig og resultatorientert kommunikasjonsrådgiver med stor arbeidskapasitet. Tiltredelse snarest. Søknadsfrist: 31.10.21.

Sametingsrådet lanserer prosjektet Les for meg / Lågå munji / Loga munnje / Lohkh munnjien i Bodø på Stormen bibliotek den 27. oktober under Samisk språkuke. Prosjektet skal oppmuntre voksne til å lese høyt, synge, rime, joike og prate med barn.

To unge fiskere i Nord-Troms har fått tilskudd fra Sametinget, disse tilskuddene skal gi de unge fiskerne en god start på egne karrierer som fiskere.

Den avtroppende regjeringen la i dag frem sitt forslag til Statsbudsjett 2022. Sametinget foreslås en økning på cirka 20,5 millioner kroner, men en stor del av disse er allerede øremerket og uten den reelle prisstigningen. – Vi forventer at det nye stortingsflertallet tar fatt i dette, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

– Det er fantastisk fint å se hvordan en sliten og forfallen bygning med støtte og kyndig handverk får nytt liv og kan brukes igjen, det være seg gjenbruk eller bygninger som får en ny funksjon, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).