Aktuelt

Sametingsrådet har i møte 6. desember 2022 oppnevnt Inga-Lill Sundset til nytt styremedlem i  stiftelsen Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter. Stiftelsen ledes av et styre på fem medlemmer.

Sametinget/SÁMOS utviklingsprosjekt arrangerer konferanse "Unna olbmožiid dihtii" sammen med Sámi allaskuvla/Samisk høgskole for barnehageforskere, pedagoger og andre fagpersoner den 21.-23. mars 2023 på Diehtosiida i Kautokeino. 

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner i tilskudd til Karasjok kommune for å gi et helsefaglig tilbud til samiske voksne med hørselstap.

Vil du være med på å forme fremtidens mediepolitikk?
Sametingsrådet jobber for tiden med samisk mediemelding som har som mål å styrke den uavhengige samiske pressen og bidra til en allsamisk offentlighet. Med medier menes både aviser, radio, TV og andre medieplattformer som formidler nyheter, men også mer uformelle kanaler som sosiale medier.

 

Sametingsrådets budsjettforslag om gratis samiskspråklig barnehageplass skaper både begeistring og debatt. La meg starte med å påpeke at det er en viktig debatt. Vi har tydelige og gjennomtenkte begrunnelser for forslaget, skriver sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) i denne kronikken.

Dette er den fjerde publikasjonen av Sametingets statistikk. Hensikten med publikasjonen er å formidle hvordan Sametingets tilskuddsordninger bevilges.

Les sametingspresident Silje Karine Muotkas tale til sametingsrådets beretning om virksomheten under plenum 6. desember 2022.

 

Sametinget har hatt en lengre prosess med det samiske idrettsmiljøet, og endelig er idrettsavtalen med Sámi Valáštallan Lihtuin klar til underskriving.

Sametingets plenum skal denne uken behandle sak om revidering av handlingsplan for læremiddelutvikling for perioden 2020-2024, som skal sikre god kvalitet til produksjonen av samiske læremidler. – Det er nødvendig å forbedre alle ledd i læremiddelproduksjonen, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametingsrådet har tildelt 218 000,- kroner til innspilling og utgivelse av album fra bandet Gabba — joikemesteren John André Eira med band. Albumet består av tradisjonelle og egenkomponerte joiker.