Aktuelt

Sametinget og Samisk kunstnerråd (SDR) er blitt enige om ny kunstneravtale for 2021.

Arbeidsgruppen for árbediehtu (tradisjonell kunnskap) ber nå om innspill fra aktører som jobber innen feltet árbediehtu, og ber institusjoner/enkeltpersoner ta kontakt. 

Sametingsrådet har bevilget 30 000 kroner til oversettelse av en bildeordbok for for barn. - Slike bøker er viktige i arbeidet med å revitalisere språket, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Nå nærmer språkuka seg, Sametinget ønsker at så mange som mulig skal bidra med arrangement.

Gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni i Repparfjord i Hammerfest kommune vil halvere antall reindriftsutøvere i Fiettar reinbeitedistrikt, viser konsekvensanalyse av Stiftelsen Protect Sápmi.

Kongen i statsråd har vedtatt revisjon av konsesjonsvilkår av Ábojohka/Kvænangen vassdragsregulering i Kvænangen og Nordreisa kommuner. Sametinget har fått gjennomslag for to viktige punkter.

Dateringsprøver fra Skibotn markedsplass, kultursti ved Anders Larsens boplass i Kvænangen, oppgradering av Åne-plassen på Sortland og registrering av pitesamiske kulturminner. Sametingets kulturverntilskudd for 2020 er mangfoldig og løfter frem mange gode kulturminneprosjekter.

I forbindelse med Samisk språkuke ønsker Sametinget at du skal være kreativ og søke midler til å lage språkprosjekt under Samisk språkuke. 

Sametingsrådet har innvilget tilskudd til flere innen fiskerinæringen, og bidrar med dette å skape flere arbeidplasser i distriktene.

Sametingsrådet har bevilget 470 000 kroner i støtte til Airport Cafe AS til utvidelse av kjøkken og serveringslokale i Lakselv.