Aktuelt

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har ledig to rådgiverstillinger i seksjon for næring. Avdelingen har fire seksjoner som ledes av hver sin seksjonssjef, og avdelingen ledes av avdelingsdirektør. Næringsseksjonen har i stor grad ansvar for nærings- og bedriftsutvikling, samt politikkutvikling og forvaltning av virkemidler og samarbeidsavtaler.

Søknadsfrist: 20.04.2023.

Lærermangelen i samfunnet gjør at det er særdeles gunstige stipendordninger for samiskspråklige ungdom, for å motivere dem til å bli lærere. Tre samiske ungdommer som selv tar lærerutdanning, har fått i oppdrag fra Sametinget å verve andre ungdom til lærerutdanningene.

Vi tilbyr ingen omvisning uke 14 (3.4-5.4.23), og vi beklager dette. 

We do not provide guiding week 14 (3.4-5.4.23), and we apologize for that.

Sametingspresident Silje Karine Muotka og Bivdu-leder Inge Arne Eriksen er svært fornøyde med Fiskeridirektørens vedtak om å øke fartøykvoten i kystfiskeordninga, som gjelder fra Hamarøy i sør til Varanger i nord, såpass mye og såpass tidlig i sesongen.

Tromsø Idrettslag (TIL) lanserte i dag sitt nye samiske stadionnavn, Romssa Arena. I den sammenheng er det også blitt underskrevet en samarbeidserklæring mellom Sametinget og TIL.

Sametingsråd Maja Kristine Jåma holdt hilsningstale til det nasjonale museumsmøtet i Stavanger 28. mars 2023. Hovedtemaet for møtet er «Museene i det politiske landskap». 

Sametingsrådet har bevilget 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk, 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk og 102 700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

Regjeringen forslår tre kategorier med ulik grad av forpliktelser og rettigheter, som vil gjøre det lettere for kommuner å bli med i det nye samiske språkområdet. Sametinget er glad for endringen, men minner om at regjeringen også må styrke de økonomiske rammene til kommunene.

Samisk parlamentarisk råd (SPR) har levert en anmodning til statsministeren i Finland Sanna Marin om å sikre samisk selvbestemmelse i henhold til urfolksrettigheter.