Aktuelt

Sametingets administrasjonsavdeling søker en målbevisst og engasjert jurist til stilling som rådgiver/seniorrådgiver i personalseksjonen. Tiltredelse snarest. Søknadsfrist: 17. mars 2021.

Jordbruket i samiske områder klarer i stor grad å holde produksjonen oppe til tross for at antall bruk går ned i de nordlige områdene. Nå er det viktigere mer enn noen gang å tenke langsiktig når det gjelder landbrukspolitikk i nord, skriver sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i denne kronikken.

Sametinget og Tromsø Kommune har gått sammen med handel- og reiselivsnæringen om å utvikle en etisk veiviser for kommersialisering av samisk kultur.

Lokale matserveringssteder er enormt viktige i lokalsamfunnene. De er et naturlig samlingspunkt, en arbeidsgiver og en matkulturleverandør, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR). Derfor igangsetter Sametinget bedriftsutviklingsprogram Faamoe for lokale matserveringssteder.

Det samiske rettshjelpsbehovet er stort og samers rettsikkerhet må styrkes. Derfor er det avgjørende at den nye rettshjelpsloven møter det samiske rettshjelpsbehovet. Domstolene må ha solid kompetanse i samiske forhold og samiske rettigheter må anerkjennes.

Kronikk av sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) og sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR)

På grunn av koronasituasjonen så avholdes Sametingets komitémøter 22.- 26.02.2021 og Sametingets plenumsmøter 8.- 12.03.2021 digitalt. Her er mer informasjon om hvordan media og allmennheten kan følge komitémøtene.

 

I tilknytning til behandling av saken om samiske rettigheter i ny opplæringslov, inviterer Sametingets oppvekst-, omsorg-, og utdanningskomite til åpen høring i saken.

Sametingets årsmelding viser at det er få søknader fra sør-, lule-, pite- og umesamiske språkområder til tilskuddsordningen Tilskudd til samiske språkprosjekter. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er bekymret over utviklingen og ønsker at flere skal søke.

Sametingets årsmelding for 2020 omfatter Sametingets politiske og forvaltningsmessige aktivitet.

Sametinget vil fremme enda mer samisk design fremover gjennom å gi ut en pris for utmerket samisk design. – Vi ønsker enda mer samisk designutvikling og ser at det har stor appell og dette gir oss mange nye muligheter, sier sametingsråd Silje K. Muotka (NSR).