Aktuelt

Sametingsrådet har bevilget kr. 500 000,- til Porsanger Treindustri AS i Lakselv og kr. 410 000,- i støtte til Vuorji Rein AS i Karasjok.

Sametinget har så langt i år tildelt 5,1 millioner kroner i prosjektmidler over tilskuddsordningen for freda samiske bygninger i privat eie.

Sametingsrådet har bevilget støtte til Silba-Siida AS til bygging av Atèlje Anti produksjonslokale.  Bedriften skal produsere bruksduodji, tilby samisk kunnskaps- og kulturformidling, reiselivstjenester og tilby kurs innen duodji og reindrift.

Sametinget har en ledig fast stilling som renholder. Tiltredelse snarest.

Sametingsrådet innvilger kr. 450 000,- i prosjektstøtte til Hørselshemmedes landsforbund (HLF) for å styrke  hørselsomsorg for personer med samiskspråklig bakgrunn. 

Sametingsrådet bevilger støtte til Abanti AS for produksjon av smittevernutstyr og Kautokeino Sport og Fritid AS for etablering av sportsbutikk i Kautokeino.

Samerådet, Sametinget i Norge, Samisk kunstnerråd og Samisk internasjonale filminstitutt inviterer det samiske kunst- og kulturfeltet til å bidra med kunnskap om hvordan korona situasjonen påvirker de i en undersøkelse som tar for seg hele det samiske kunst- og kulturfeltet i Finland, Sverige, Russland og Norge.  

Sametingsrådet har innvilget et tilskudd på kr. 300 000,- til det samiske forlaget ČálliidLágádus som skal arrangere flere workshops rettet mot lule- og sørsamiske språkmedarbeidere og andre språkinteresserte.

Sametingsrådet har behandlet søknadene til litteratur våren 2020, og prioriterer å gi støtte til lule- og sørsamisk barnelitteratur.

Plenumsledelsen har i dag besluttet at komite- og plenumsmøte avholdes fra 24.-28.8.20 i Karasjok.