Aktuelt

Professor Jon Todal har på oppdrag for Sametinget utført utredning om dagens situasjon for umesamisk språk på norsk side, situasjonen nå og tiltak for framtiden.

Sametingsrådet bevilger 138 600 kroner til profilering og videreutvikling av duodjibedriften Bivut i Sørreisa kommune.  

Sametingsrådet bevilger Min Njuovahat AS 432.000 kroner i tilskudd til et prosjekt som går på utnyttelse av hele reinen.

Sametingsrådet oppnevnte i 2019 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å komme med forlag om hvordan samisk tradisjonell kunnskap kan ivaretas og utvikles.

Professor Jon Todal har på oppdrag for Sametinget utført utredning om dagens situasjon for pitesamisk språk på norsk side, situasjonen nå og tiltak for framtiden.

Sametingsrådet bevilger 60 000 kroner til Katarina Lisa kunstprosjekt Čázevulošnieida, en dansekunstforestilling for barn som vil formidle om sjøsamisk kultur.

Sametingsrådet bevilger 430 000 kroner til å investere i en melkerobot i Porsanger. Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) synes det er flott at bønder satser på framtida.

Sametingsrådet bevilger 192 500 kroner til oppgradering av butikklokalene til Johannes Nilsen Handleri AS i Gamvik kommune.

Sametingets avdeling for oppvekst og opplæring har ledig en fast stilling som saksbehandler i barnehageseksjonen. Tiltredelse snarest. Søknadsfrist: 30. april 2021.

Sametinget publiserer rapporter om situasjonen for pite- og umesamisk på norsk side av Sápmi og i den anledning arrangeres det to åpne webinarer denne måneden.