Aktuelt

Sametingets språkavdeling har ledig en fast stilling som saksbehandler i seksjon for stedsnavn og språkrøkt.

Søknadsfrist: 31.01.2022.

Sametingets språkavdeling har ledig en fast stilling som saksbehandler av stedsnavnsaker. 

Søknadsfrist: 31.01.2022.

Sametinget har gitt tilskudd til tre nyetableringer i fiskerinæringer. Selskapene Aron Fisk AS, Dåfjord Fisk AS og JH Marine AS har alle fått tilskudd til å investere i sitt første fiskefartøy.

Sametingsrådet har gitt tilskudd på til sammen 193 000 kroner til ulike kulturtiltak.

Sametinget har stengt på grunn av interne møter 13. og 14. januar 2022. Ved behov for kontakt kan du sende epost til samediggi@samediggi.no.

Sametingsrådet følger opp tiltredelseserklæringen Biejveálggo med å øke satsene for samiskspråklig kompetanse i tilskuddsordning for samiske barnehager og avdelinger, og øke etableringstilskuddet. – Vi styrker innsatsen for rekruttering og samisk språk i samiske barnehager, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Åarjelsaemien healsoeviermie/Sørsamiske helsenettverk og saemien healsoedåehkie/ samisk helseteam mottar 335 000.- til deres videre arbeid for 2022. 

 Sametinget har bevilget 500 000 kroner itilskudd til Fávlemohkki samdrift DA. Samdriften holder på å modernisere sitt fellesfjøs som driver med melk. Med denne moderniseringen vil det styrke både jordbruket i Tana og sikre leveranser til Tine meieri, sier sametingsråd Hans Ole Eira (SP).

Are you a current or recent student studying art, animation, computer graphics, and film?

Walt Disney Animation Studios are inviting students from Sápmi to apply as an internship for the Summer Internship Program in May 2022.

 

Sametingsrådet har bevilget 166 250 kroner til Stiftelsen Samisk Musikkfestival, til et prosjekt som skal utvikle en ny visuell profil for den samiske påskefestivalen i Kautokeino.