Aktuelt

Sametingsrådet har bevilget kr. 400 000,- til det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte til prosjektet Beavnardahke II - Sámis by the coast. Prosjektet har som formål å øke kunnskapen om det samiske kulturlandskapet i kystområdene Södra Norrland og Trøndelagskysten.

Sametingspresident Aili Keskitalos tale til sametingsrådets beretning om virksomheten, under plenum 01.12.20.

  

Deanu Instituhtta mottar støtte fra Sametingsrådet på kr. 300 000,- til innsamling, bearbeiding og publisering av kulturhistorisk materiale om laksetradisjoner i Tanavassdraget.

Sametingsrådet har innvilget 390.000 kroner i tilskudd til Ellen Sire Triumf i Kautokeino kommune.

Sametingsrådet ber om at det prioriteres støtte via reindriftsforhandlingene for å dekke årets inntektstap i reindrift. – Det er viktig at reineierne klarer å opprettholde likviditeten når de mister inntekt, får uforutsette utgifter og når kalveproduksjonen blir mindre, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametinget og avtalepartene Sámiid Duodji og Duojáriid Ealáhussearvi er blitt enige om en ny næringsavtale for duodji 2021. Rammen for neste års avtale ble satt til 7,35 mill. kroner. Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) er fornøyd med at det ble enighet om en ny avtale.

Sametingsrådet har bevilget kr. 94 000,- til det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte på Snåsa som skal utvikle en attraksjon for reiselivsnæringa både i Trøndelag og nasjonalt.

Sametingsrådet har innvilget 500 000 kroner i tilskudd til etablering av Pro Pack Container AS på Drag i Hamarøy kommune.

Ellen Pautamo (Ergon Máreha Ánne Elle-Máret) fra Tammerfors og Jonar Thomasson fra Limingen tildeles den nordiske språkprisen Gollegiella for 2020 for fremming av samiske språk.

 

Faglig analysegruppe for samisk statistikk legger i dag fram rapporten Samiske tall forteller 13.