Aktuelt

  

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltok på dette arrangementet 13.08.2022. Hun sa at det er viktig både å mimre og informere om ČSV-bevegelsen, og at vi får høre mere om hva som skjedde på litteraturseminaret høsten 1972 i Sirbmá.

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale under Samerådets samekonferanse i Gällivarre, som holdes 10.-14. august 2022. 

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale til FNs internasjonale urfolksdag, som markeres 9. august. (Talen er på norsk, nordsamisk og engelsk.) 

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) sin hilsningstale under KulturSápmi i Gällivare.

Regjeringen varslet et samisk kulturløft når den tiltrådte i oktober 2021, til lettelse og glede for hele det samiske samfunnet. Behovene er så store at det ikke er vanskelig å fylle et slikt kulturløft. Sametinget er klare for å iverksette det allerede i 2023 - så fort midlene kommer over statsbudsjettet. 

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale 5. august 2022. 

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen åpner Hamsundagene i Hamarøy 04.08.22

Sametingsrådet ønsker Kristina Torbergsen lykke til med nytt verv.

Tale av fungerende sametingspresident, Runar Myrnes Balto, under lanseringen av nye samiske veivisere på Márkomeannu festivalen på Gállogieddi.