Aktuelt

Sametingsrådet gir 500 000 kroner i tilskudd til Bård Ivar Tollefsen i Balsfjord kommune til bygging av ammekufjøs.

Sametingsrådet støtter Karasjok Campings nye satsing Min Ája med 500 000 kroner. Tilskuddet skal gå til oppgradering av campingplassen og å gi bedriften en mer synlig samiske profil. 

Nå skal restaurantene i Tromsø få mulighet til å servere samiske delikatesser, som tunge og hjerte av rein. Undersøkelser Sametinget har gjort viser at restaurantene ønsker mer kunnskap om reinkjøtt som råvare. Reinkjøtt er noe av det sunneste kjøttet som finnes og noe av det beste jeg vet, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametinget har bevilget støtte til å bygge opp Bivdu som en samisk fiskeriorganisasjon. – Støtten er viktig for å sikre gode vilkår for fjordfiskerne i sjøsamiske områder, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Dette skjer fra valgdagen til det nye Sametinget er konstituert 20. oktober 2021.

Sametingsrådet har bevilget kroner 1 540 000 til Aajege saemien giele ja maahtoejarnge i Røros kommune for å utvikle pedagogisk materiell på sørsamisk. De skal utvikle en sørsamisk sansepakke med utgangspunkt i de 8 årstider.

Sametinget ber Klima- og miljødepartementet om å ta pukkellaksinvasjonen på alvor. – Det viktigste nå er å samle de ulike miljøene som kan bidra i kampen mot pukkellaks, og i fellesskap lage en plan raskt. Sjøsamiske miljøer er en ressurs i et slikt arbeid, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametinget har kunngjort rammeavtalekonkurranse på inntil 16 millioner kroner for utvikling av lulesamiske læremidler.

Sametingsrådet bevilger Nordkapp-bedriften Sarnespollen Havn AS 323 000 kroner til å gjennomføre et prøvefiskeprosjekt på kongsnegl.

Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) hadde et møte med Statens Naturoppsyn (SNO) forrige fredag, og Sametinget tok opp problemet med at det er for få rovviltkontakter i Troms og Finnmark. Eira tok også opp tap til rovvilt i 2021, og på møtet fikk også reineierne anledning til å dele sine erfaringer.