Aktuelt

Kronikk av Sametingets plenumsleder Tom Sottinen (Ap).

Sametingets språkavdeling har ledig fast stilling som saksbehandler i seksjon for stedsnavn og språkrøkt. Søknadsfrist: 25. februar 2021.

Sametingsrådet har vedtatt å gi 287 000,- i tilskudd til Gamvik Seafood AS.

I 2019 mottok verneområdestyret i Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder tilskudd fra Sametinget til å gjennomføre kulturminneregistreringer. Prosjektet har registrert mange samiske kulturminner, blant annet skyteskjul fra villreinfangst og boplasser etter reindrift.

Nå kan partier lage digitale listeforslag til sametingsvalget 2021 og innhente elektroniske underskrifter.

Regjeringen foreslår i dagens krisepakke 4 millioner kroner til samisk næringsliv for å sikre forutsigbarhet for næringsdrivende i en krevende tid. Sametinget får ansvar for å fordele pengene.

Sametingets avdeling for språk har ledig fast stilling som avdelingsdirektør.

Søknadsfrist: 14. februar 2021.

Sametingsrådet har gitt produksjonsstøtte til elleve samiske litteraturprosjekt. Prosjektene innbefatter hovedsakelig utgivelser av litteratur for barn- og unge, og utgivelser på ulike samiske språk.

Sametinget er i gang med et prosjekt som skal hjelpe kommuner til å ivareta verneverdige samiske kulturminner i sine planer.

Sametingets språkavdeling har en ledig fast stilling som saksbehandler. Tiltredelse snarest.