Aktuelt

Sametinget bevilget kr 166 000 i tilskudd til ombygging og utvidelse av eksisterende lokaler til Løvli Eiendom AS.  i Kåfjord.

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har ledig fast stilling som bibliotekar i Sametingets bibliotek.

Søknadsfrist: 08.07.22.

Sametingspresident Silje Karine Muotka deltok på 5-års markering for åpningen av Ä´vv Saa´mi Mu´zei/Ä'vv Skoltesamisk museum 18. juni 2022. Her er hilsningstalen hennes:

Sametingsråd Maja Kristine Jåmas tale ved åpningen av det nye Saemien Sijte 17.06.22.

Les sametingspresident Silje Karine Muotkas tale under sametingsrådets beretning om virksomheten under plenum tirsdag 14.06.22.

 

Samarbeidsavtalen ble underskrevet tirsdag 14. juni 2022 på Sametinget i Karasjok. Avtalen ble signert av sametingspresident Silje Karine Muotka og generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening. 

Sametinget bevilget kr 300 000 i tilskudd til melkerobot til Jan Erik Johnsen. Han er avhengig av å frakte alt av varer med ferge til og fra øya. Det viser hvilken innsatsvilje gårdbrukeren har, sier sametingsråd Hans Ole Eira.

Sametingsrådet har bevilget 96 250 kroner til Tromsø Idrettslag (TIL), til videreutvikling av prosjektet RomsaDál, som skal forebygge samehets i Tromsø by.

Den nordiske samiske språkprisen deles ut for tiende gang høsten 2022 under årsmøtet mellom sameministerne og sametingspresidentene. Møtet arrangeres i Sverige på senhøsten. Språkprisen deles ut til personer eller organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland som har gjort en innsats for å fremme de samiske språkene.

Lørdag 11. juni 2022 holdt sametingsråd Maja Kristine Jåma tale under åpningen av Nasjonalmuseet i Oslo.