Aktuelt

For sametingsrådet er det et viktig prinsipp at flest mulig skal få anledning til å ha en stemme som blir hørt i det samiske samfunn. Til Sametingets plenum i neste uke har derfor sametingsrådet valgt å løfte en sak som gir mulighet for plenum til å debattere utfordringer for grupper som ofte ikke er med på å sette dagsorden i den samiske samfunnsdebatten.

I dag behandlet Stortinget forslaget om å lovfeste konsultasjonsplikten for alle myndighetsnivåer. Saken får nå sin slutt etter nesten 10 år med konsultasjoner om lovforslaget. Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) mener at vedtaket vil bety mye ikke bare for Sametinget, men også for lokale samiske interesser.

Sametingets valgnemnd har godkjent listeforslagene til sametingsvalget 2021. Det er til sammen 58 godkjente lister. Det er flest lister i valgkrets 2 Ávjovárri, hvor det er 10 lister.

Sametingsrådet har nå bevilget årets spillemidler og samiske barn og unge prioriteres. De særegne samiske idrettsaktiviteter som er en del av tradisjonell samisk kultur skal styrkes, og målet er å gi økt omfang av idrettsglede og fysisk aktivitet for barn og unge i alderen 6 til 16 år. 

Sametingsrådet gir næringstilskudd til bedriftene Være, EJB AS og Áilo Mátki & Tourist AS. 

Sametingsrådet har bevilget 134 000 kroner i tilskudd til Sáivu AS og 119 000 kroner til Mollisjok Lodge AS, begge i Karasjok kommune.

Sametingsrådet foreslår å forlenge støtteordninger til samisk nærings- og kulturliv i revidert budsjett 2021. - Sametinget er opptatt av å bidra til at nærings- og kulturlivet klarer seg så godt som mulig gjennom pandemien, sier Henrik Olsen (NSR).

Fredag 21. mai 2021 er det endelig klart for kinopremiere av animasjonsfilmen Ainbo, som også får sin nordsamiske premiere samtidig. Sametinget har støttet den nordsamiske dubbingen økonomisk med 200.000 kroner.

 

Statement by the President of the Sámi Parliament in Norway Aili Keskitalo, 12th Ministerial Meeting of the Arctic Council in Reykjavik, Iceland, May 20, 2021.

  

Sametingsrådet har bevilget 115 000 kroner i tilskudd til Lockert Gårdsdrift AS i Storfjord kommune, og 36 000 kroner til Selnes gård i Balsfjord kommune.