Aktuelt

Det samiske samfunnet har et stort behov for flere digitaliseringstiltak og -satsinger. – Det samiske perspektivet må tidlig inn i alt digitaliseringsarbeid som ulike offentlige instanser gjør, mener sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité avholdte torsdag 8. oktober høring om Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket. Sametinget deltok på høringen.

Sametinget skal i plenumsmøtet i oktober behandle saken om Sametingets budsjettbehov 2022. Det samiske samfunnet har behov for større bevilgninger og forutsigbarhet for å kunne ha den samme utviklingen som samfunnet for øvrig har mener sametingsrådet.

Sametingsrådet gir ikke tilslutning til at det legges til rette for mer vindindustriutbygging i reinbeiteområder. – Belastningene med fremtidig vindindustriutbygging i kombinasjon med annen infrastrukturutbygging og også belastningen statens rovdyrpolitikk fører til, vil være for store for berørt reindrift, mener sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Regjeringen la i dag ut forslag til Statsbudsjett 2021. Sametingsråd Henrik Olsen (NSR) er fornøyd med regjeringens fremlegg. – Årets statsbudsjett viser at det er reelle løft innen samiske satsningsområder, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Sametinget skal behandle plenumssak om Sametingets rapporter til Europeisk pakt om regions- eller minoritetsspråk og til Europarådets rammekonvensjon om beskyttelsen av nasjonale minoriteter. Norge rapporterer på både på minoritetsspråkpakten og på rammekonvensjonen.

Sámi Giellagáldu er sametingene i Finland, Norge og Sverige sitt felles fagorgan i samiske språkspørsmål. Sámi giellagáldus formål er å bevare, verne og utvikle kulturarven som de samiske skriftspråkene og talespråkene representerer. Formelt er Sámi Giellagáldu tilknyttet Sametinget i Norge, og ledes av et styre hvor de tre sametingene har lik representasjon.

Sámi Giellagáldu har vært underlagt Samisk Parlamentarisk Råd siden 2013, og nå søker vi etter en direktør som skal opprette, lede, styrke og videreutvikle Sámi Giellagáldu.


Blir du med på det? Søknadsfrist: 1. november 2020.

 

Freda samiske bygninger er en viktig del av den samiske kulturarven. I dag er det registrert omkring 900 freda samiske bygninger over et stort geografisk område fra Røros til Varanger. Bygningene er handfaste spor etter samisk bosetting og levd liv, næringer og handverksteknikker. Takket være eiernes omsorg for bygningene sine opp gjennom tidene, kan vi fortsatt oppleve et mangfold av samiske bygninger.

 

Sametingsrådet har innvilget kr. 66 000,- i tilskudd til Appfjell Sijte i Grane kommune i sørsamisk område.

Sametingsrådet legger fram en redegjørelse om laks for Sametingets plenum i oktober.Det er første gang Sametinget skal diskutere en redegjørelse om laksefiske både i elv og sjø, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).