Aktuelt

Sametinget har utarbeidet oversikt hvor mye tilskudd hver kommune mottar i ulike sammenhenger, med interaktive kart. – Sametingets tilskuddsordninger spiller en viktig rolle for å opprettholde og utvikle levende, samiske lokalsamfunn i Sápmi, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) deltok på den høytidelige åpningen av den åttende mandatperioden for Sametinget i Sverige, onsdag 1. september 2021. Her kan du lese hele hilsningstalen til sametingspresidenten:

Sametinget tar i bruk ny tilskuddsportal. – Den nye portalen vil gjøre det lettere å søke om tilskudd, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Den tyske kobbergiganten Aurubis AG trekker seg fra Nussir-prosjektet på grunn av menneskerettslige sider ved gruvedriften. Det bør være en vekker for norske myndigheter som helhjertet har støttet det omstridte prosjektet, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) og sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Sametingsrådet gir et tilskudd på 70 000 kroner til Stiftelsen Museum Nord for å utgi bok om samene i Lofoten. Det er første gang at den samiske historien i Lofoten blir tilgjengelig på en samlet og oversiktlig måte.

Torsdag kom ny opplæringslov ut på høring. Sametinget har ikke fått tilstrekkelig gjennomslag for våre krav i konsultasjonene før høringen, men vil fortsette å kjempe for barn- og unges rettigheter. - Sametinget har fremmet mange krav til forbedringer av samiske opplæringsrettigheter. Dette er et av de viktigste kravene, da det gir flere elever utenfor forvaltningsområdene rett til opplæring på samisk.

Alle kommuner skal ta imot stemmegivninger til sametingsvalget. De siste dagene har det kommet fram at det er oppdaget feil i Sametingets valgmanntall.

Valgdirektoratet samarbeider med Sametinget og Skatteetaten for å finne årsaken og korrigere feilene raskest mulig. Vi vil informere dere umiddelbart når feilene er rettet.

Sametingets avdeling for oppvekst og opplæring har to ledige saksbehandlerstillinger i seksjon for grunnopplæring. En fast stilling og en midlertidig stilling med varighet i ett år. Søknadsfrist er forlenget til 31.08.21.

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner til ČálliidLágádus AS, til å oppdatere og fornye utstillingen Buođđu i Fanasgieddi/Båteng i Tana. Buođđu er en utstilling om laksefisket og den elvesamiske kulturen i Tanavassdraget.

Sametingets administrasjon har etter en rutinekontroll oppdaget at valgmanntallet til høstens sametingsvalg ikke er fullstendig. Sametinget, Valgdirektoratet og Skatteetaten har hatt et avklaringsmøte i dag og jobber nå tett sammen for å rydde opp slik at det ikke får konsekvenser for valget.