Aktuelt

Plenumsledelsen har i dag besluttet at komite- og plenumsmøte avholdes fra 24.-28.8.20 i Karasjok.

Sametinget har bevilget tilskudd for å arrangere språkkurs for voksne på en digital arena. Her viser samiske organisasjoner hvordan vi skal overkomme geografiske barrier når vi jobber for revitalisering av samiske språk.

Sametingsrådet har fra februar til mai i år bevilget 7,4 millioner kroner i tilskudd til 23 samiske barnehager og 9 samiske avdelinger i norske barnehager.

Det vil ikke være anledning å få omvisning på Sametinget sommeren 2020 på grunn av Korona-situasjonen. Her er en digital omvisning av sametingsbygget.

Sametinget lyser ut to spennende faste stillinger som litteraturformidlere i sørsamisk og lulesamisk språkområde. Vi søker deg med et brennende engasjement for samisk språk og litteratur med et stort ønske om å formidle.

Kronikk av sametingspresident Aili Keskitalo.

Fra tilskuddsordninga for regionalutvikling har Sametingsrådet bevilget kr. 237 500,- i støtte til Várdobáiki samiske senter. Prosjektet er en del av et prosjekt som tar utgangspunkt i Tore Hunds kofte.

Sametingsrådet har oppnevnt to innkjøpskonsulenter med to varamedlemmer til Sametingets innkjøpsordning for samtidskunst og kunsthåndverk.

– Vi kan ikke akseptere at myndighetene fortsatt legger til rette for at vindindustrien skal etablere seg i reinbeiteareal, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Elleve utgivelser har fått støtte til utgivelse av samisk musikk og joik fra sametingsrådet i denne søknadsrunden, og det er en god og variert sjangerspredning blant søknadene og tilsagnene.