Aktuelt

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag arrangerer for andre gang nasjonale nettkurs for foresatte til samiske barn, og barnehager og skoler utenfor de utenfor de samiske kjerneområdene.   

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) holdt sin første nyttårstale, første nyttårsdag 2022. Her kan du lese hele talen hennes:

Sámi Giellagáldu har vært underlagt Samisk Parlamentarisk Råd siden 2013, og nå søker vi etter en direktør som skal opprette, lede, styrke ja videreutvikle Sámi Giellagáldu.

Blir du med på det?

Søknadsfrist: 21. januar 2022.

Målet for tilskuddsordning Musikkutgivelser er økt salg og spredning av samisk musikk innenlands og utenlands, herunder samisk musikk både i tradisjonell og nyskapende form.

Sametingsrådet tildeler idrettsstipend til Stine Lise Nordsletta Somby og Anders Inga. Kulturstipend tildeles Maret Julianne Gaup og Jon Mika Nystad Eskonsipo. Stipendet er på 25 000 kroner. 

 

Hemnes umesamiske forum får 226 000 kroner i tilskudd fra sametingsrådet til å utarbeide umesamisk grammatikkbok. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) sier at det er et stort behov for en slik bok.

Sametingspresidenten hadde møte med olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i dag om hvordan departementet vil etterleve Høyesteretts dom i Fosensaken. – Vi oppnådde ingen samforståelse av hva som nå må skje. Jeg er urolig for at departementets varslede framgangsmåte ikke sikrer at det ulovlige vindkraftanlegget stanser, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

   

I 2021 har Sametinget arbeidet med å styrke kunnskapsgrunnlaget til kommuner som ønsker å integrere samiske kulturminner i sine kulturmiljøplaner, og har laget en veileder som skal være et nyttig redskap for kommunene i arbeidet med kulturmiljøplaner.

 

Kronikk av sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Sametingsrådet tildeler 1 251 400 kroner til utgivelse av samisk litteratur. En ny samisk forfatter er blant de som denne gangen får støtte.