Sametingets plenum 2021-2025

39 representanter velges fra syv valgkretser hvert fjerde år.

Árvu

   

Sametinget i plenum er Sametingets øverste organ og myndighet. Sametingsrådet fungerer som Sametingets regjering, og står for den daglige politiske virksomheten.

Plenumsledelsen består av fem medlemmer som velges av og blant representantene i plenum. Tom Sottinen (Bb/Ap) er plenumsleder.

Les mer om plenumsledelsen

Sametinget regulerer sin virksomhet innenfor de rammer som er gitt i Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). Plenum fastsetter Sametingets arbeidsorden, med regler og retningslinjer for all annen virksomhet i regi av Sametinget.

Les Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

Plenumsmøter avholdes vanligvis fire ganger i året, i Sametingets plenumssal. 

Se når det er komité- og plenumsmøter i 2023

Sametingets 39 representanter i valgperioden 2021-2025:

Østre valgkrets

 1. Beaska Niillas, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Tom Sottinen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 3. Ingvild M. L. Halvorsen, Nordkalottfolket
 4. Elisabeth Erke, Guovddášbellodat/Senterpartiet
 5. Jovna Vars Smuk, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund

Ávjovárri valgkrets

 1. Mathis Nilsen Eira, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Øyvind Lindbäck, Nordkalottfolket
 3. Maren Benedicte Nystad Storslett, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 4. Kirsten Inger Anti, Guovddášbellodat/Senterpartiet
 5. John Mathis Utsi, Ávjovári Johttisápmelaččaid listu/Flyttsamelista
 6. Ann-Britt Eira Sara, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 7. Knut Einar Kristiansen, Nordkalottfolket

Nordre valgkrets

 1. Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket
 2. Per Johnny Sara, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 3. Kjetil Romsdal, Nordkalottfolket
 4. Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 5. Gry Hege Warth, Nordkalottfolket
 6. Arthur Tørfoss, Ovddádusbellodat/Fremskrittspartiet

Gáisi valgkrets 

 1. Sara Katrine Aleksandersen, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Vidar Andersen, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 3. Sylvi Pedersen Vatne, Nordkalottfolket
 4. Per Mathis Oskal, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 5. Henrik Olsen, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 6. Svein Oddvar Leiros, Guovddášbellodat/Senterpartiet

Vesthavet valgkrets

 1. Mathias Eilert Olsen, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Eirik Larsen, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 3. Arild Pettersen Inga, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 4. Vibeke Larsen, Nordkalottfolket
 5. Helen Storelv-Rabone, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund

Sørsamisk valgkrets

 1. Kristin Sara, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 3. John Kappfjell, Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
 4. Lisa Marit Pentha-Stavsøien, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund

Sør-Norge valgkrets

 1. Tor Gunnar Nystad, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 2. Aili Guttorm, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund
 3. Jørn Are Gaski, partipolitisk uavhengig
 4. Ulf Tore Johansen, Nordkalottfolket
 5. Ann-Elise Finbog, Sámeálbmotbellodat - Samefolkets parti
 6. Piera Heaika Muotka, Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund