Mathias Eilert Olsen

Parti: Norgga Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR)

Valgkrets: Vesthavet

Nestleder i Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

Varamedlem i Samisk parlamentarisk råd

E-post: maos@samediggi.no

Telefon: 974 37 392

Født: 14.10.1995

Yrke: Museumarbeider/reineier

Tidligere sametingsperioder:
Nei

 

Mathias Eilert Olsen Árvu/Sametinget