Plenumsledelsen

Plenumsledelsen

Plenumsledelsen utarbeider saksliste, innkaller til og leder Sametingets plenumsmøter etter reglene i Sametingets arbeidsorden.

Plenumsledelsens oppgaver er blant annet å avgjøre permisjonssøknader, fremme innstillinger overfor plenum i spørsmål som omhandler Sametingets arbeidsorden og fatte nødvendig vedtak med hensyn til saksforberedelser for plenumsmøtene. 

Plenumsledelsen består av fem medlemmer som velges av og blant representantene i plenum.

Les også: Sametingets plenum
Komité- og plenumsmøter 2021

For valgperioden 2017-2021 består plenumsledelsen av følgende representanter:

 

Tom Sottinen

Plenumsleder
(Chair of the Plenary of the Sámi Parliament)

Parti: Arbeiderpartiet
Valgkrets: Østre

+47 412 72 386
tom.sottinen@samediggi.no

Klikk for stort bildeTom Sottinen Kenneth Hætta

 

Tor Gunnar Nystad

Nestleder i plenumsledelsen

Parti: NSR
Valgkrets: Sør-Norge

+47 917 51 470
tor.gunnar.nystad@samediggi.no

Klikk for stort bildeTor Gunnar Nystad Kenneth Hætta

 

Aili Guttorm

Medlem i plenumsledelsen

Parti: NSR
Valgkrets: Sør-Norge

+47 413 51 019
aili.guttorm@samediggi.no

Klikk for stort bildeAili Guttorm Kenneth Hætta

 

Bjørn Thomas Åhrén

Medlem i plenumsledelsen

Parti: NSR
Valgkrets: Sørsamisk

+47 908 39 663
thomas.ahren@samediggi.no

Klikk for stort bildeBjørn Thomas Åhrén Kenneth Hætta  

 

Kåre Olli

Medlem i plenumsledelsen

Parti: Partipolitisk uavhengig
Valgkrets: Ávjovárri

+47 468 40 661
kare.olli@samediggi.no

Klikk for stort bildeKåre Olli Kenneth Hætta