Plenumsledelsen

Plenumsledelsen

Plenumsledelsen utarbeider saksliste, innkaller til og leder Sametingets plenumsmøter etter reglene i Sametingets arbeidsorden.

Plenumsledelsen Árvu/Sametinget

Plenumsledelsens oppgaver er blant annet å avgjøre permisjonssøknader, fremme innstillinger overfor plenum i spørsmål som omhandler Sametingets arbeidsorden og fatte nødvendig vedtak med hensyn til saksforberedelser for plenumsmøtene. 

Plenumsledelsen består av fem medlemmer som velges av og blant representantene i plenum. Tom Sottinen (Ap) er plenumsleder.

Last ned bilder av plenumsledelsen

Les mer om Sametingets plenum

Se når det er komité- og plenumsmøter

For valgperioden 2021-2025 består plenumsledelsen av følgende representanter:

Tom Sottinen

Plenumsleder
(Chair of the Plenary of the Sámi Parliament)

Parti: Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Valgkrets: Østre

E-post: tom.sottinen@samediggi.no

Telefon: 412 72 386

 

Tom Sottinen Árvu

Tor Gunnar Nystad

Hánas-Johánas-Johánas Tor Gunnar

Káre Sámmol Risten Tor Gunnar

Nestleder i plenumsledelsen

Parti: NSR

Valgkrets: Sør-Norge

E-post: tor.gunnar.nystad@samediggi.no

Telefon: 917 51 470

 

Tor Gunnar Nystad Árvu

Aili Guttorm

Biret Hánssa Jan Atle Aili

Medlem i plenumsledelsen

Parti: NSR

Valgkrets: Sør-Norge

E-post: aili.guttorm@samediggi.no

Telefon: 413 51 019

 

Aili Guttorm Árvu

Sara Katrine Aleksandersen

Reiulfa Sara Katrine

Medlem i plenumsledelsen

Parti: NSR

Valgkrets: Gáisi

E-post: sara.katrine.aleksandersen@samediggi.no

Telefon: 975 02 191

 

Sara Katrine Aleksandersen Árvu

Knut Einar Kristiansen

Biret Anton Knuta

Medlem i plenumsledelsen

Parti: Nordkalottfolket

Valgkrets: Ávjovárri

E-post: knut.einar.kristiansen@samediggi.no

Telefon: 458 16 684

 

Knut Einar Kristiansen Árvu