Plenumsledelsen

Plenumsledelsen

Plenumsledelsen utarbeider saksliste, innkaller til og leder Sametingets plenumsmøter etter reglene i Sametingets arbeidsorden.

Plenumsledelsen Árvu/Sametinget   

Plenumsledelsens oppgaver er blant annet å avgjøre permisjonssøknader, fremme innstillinger overfor plenum i spørsmål som omhandler Sametingets arbeidsorden og fatte nødvendig vedtak med hensyn til saksforberedelser for plenumsmøtene. 

Plenumsledelsen består av fem medlemmer som velges av og blant representantene i plenum. Tom Sottinen (Ap) er plenumsleder.

Nedlastbare bilder av plenumsledelsen

Les også: Sametingets plenum
Komité- og plenumsmøter 2021

For valgperioden 2021-2025 består plenumsledelsen av følgende representanter:

Tom Sottinen

Plenumsleder
(Chair of the Plenary of the Sámi Parliament)

Parti: Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet
Valgkrets: Østre

+47 412 72 386
tom.sottinen@samediggi.no

Tom Sottinen Árvu

Tor Gunnar Nystad

Hánas-Johánas-Johánas Tor Gunnar

Káre Sámmol Risten Tor Gunnar

Nestleder i plenumsledelsen

Parti: NSR
Valgkrets: Sør-Norge

+47 917 51 470
tor.gunnar.nystad@samediggi.no

Tor Gunnar Nystad Árvu

Aili Guttorm

Biret Hánssa Jan Atle Aili

Medlem i plenumsledelsen

Parti: NSR
Valgkrets: Sør-Norge

+47 413 51 019
aili.guttorm@samediggi.no

Aili Guttorm Árvu

Sara Katrine Aleksandersen

Reiulfa Sara Katrine

Medlem i plenumsledelsen

Parti: NSR
Valgkrets: Gáisi

+47 975 02 191
saal@samediggi.no

Sara Katrine Aleksandersen Árvu

Knut Einar Kristiansen

Biret Anton Knuta

Medlem i plenumsledelsen

Parti: Nordkalottfolket
Valgkrets: Ávjovárri

+47 458 16 684
knut.einar.kristiansen@samediggi.no

Knut Einar Kristiansen Árvu