Plenumsledelsen

Plenumsledelsen

Plenumsledelsen utarbeider saksliste, innkaller til og leder Sametingets plenumsmøter etter reglene i Sametingets arbeidsorden.

Plenumsledelsens oppgaver er blant annet å avgjøre permisjonssøknader, fremme innstillinger overfor plenum i spørsmål som omhandler Sametingets arbeidsorden og fatte nødvendig vedtak med hensyn til saksforberedelser for plenumsmøtene. 

Plenumsledelsen består av fem medlemmer som velges av og blant representantene i plenum.

For valgperioden 2017-2021 består plenumsledelsen av følgende representanter:

 

Tom Sottinen

Plenumsleder

Parti: Arbeiderpartiet
Valgkrets: Østre

41272386
tom.sottinen@samediggi.no

Klikk for stort bildeTom Sottinen Kenneth Hætta  

 

Tor Gunnar Nystad

Nestleder i plenumsledelsen

Parti: NSR
Valgkrets: Sør-Norge

91751470
tor.gunnar.nystad@samediggi.no

Klikk for stort bilde 

 

Aili Guttorm

Medlem i plenumsledelsen

Parti: NSR
Valgkrets: Sør-Norge

41351019
aili.guttorm@samediggi.no

Klikk for stort bildeAili Guttorm Kenneth Hætta  

 

Bjørn Thomas Åhrén

Medlem i plenumsledelsen

Parti: NSR
Valgkrets: Sørsamisk

90839663
thomas.ahren@samediggi.no

Klikk for stort bildeBjørn Thomas Åhrén 

 

Kåre Olli

Medlem i plenumsledelsen

Parti: Partipolitisk uavhengig
Valgkrets: Ávjovárri

46840661
kare.olli@samediggi.no

Klikk for stort bildeKåre Olli Kenneth Hætta