Plenumsledelsen

Plenumsledelsen utarbeider saksliste, innkaller til og leder Sametingets plenumsmøter etter reglene i Sametingets arbeidsorden.

Plenumsledelsen. Medlem Jørn Are Gaski (uavhengig representant), nestleder Tor Gunnar Nystad (NSR), medlem Kristin Sara (NSR) og plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap). Medlem Sara Katrine Aleksandersen er ikke med på bildet. Árvu/Sámediggi

Plenumsledelsens oppgaver er blant annet å avgjøre permisjonssøknader, fremme innstillinger overfor plenum i spørsmål som omhandler Sametingets arbeidsorden og fatte nødvendig vedtak med hensyn til saksforberedelser for plenumsmøtene. 

Plenumsledelsen består av fem medlemmer som velges av og blant representantene i plenum. Tom Sottinen (Ap) er plenumsleder.

Last ned bilder av plenumsledelsen

Les mer om Sametingets plenum

Se når det er komité- og plenumsmøter

For valgperioden 2021-2025 består plenumsledelsen av følgende representanter:

Tom Sottinen

Plenumsleder
(Chair of the Plenary of the Sámi Parliament)

Parti: Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet

Valgkrets: Østre

E-post: tom.sottinen@samediggi.no

Telefon: 412 72 386

Tom Sottinen Árvu

Tor Gunnar Nystad

Hánas-Johánas-Johánas Tor Gunnar

Káre Sámmol Risten Tor Gunnar

Nestleder i plenumsledelsen

Parti: NSR

Valgkrets: Sør-Norge

E-post: tor.gunnar.nystad@samediggi.no

Telefon: 917 51 470

Tor Gunnar Nystad Árvu

Kristin Sara​​​

Ellána Ristena Risten

Medlem i plenumsledelsen

Parti: NSR

Valgkrets: Sørsamisk

E-post: krsa@samediggi.no

Telefon: 414 05 326

Kristin Sara Árvu/Sametinget

Sara Katrine Aleksandersen

Reiulfa Sara Katrine

Medlem i plenumsledelsen

Parti: NSR

Valgkrets: Gáisi

E-post: sara.katrine.aleksandersen@samediggi.no

Telefon: 975 02 191

Sara Katrine Aleksandersen Árvu

Jørn Are Gaski

Medlem i plenumsledelsen

Parti: Partipolitisk uavhengig

Valgkrets: Sør-Norge

E-post: jorn.are.gaski@samediggi.no

Telefon: 922 20 598

Jørn Are Gaski Árvu/Sametinget