Utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK)

Riksantikvarens bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) skal sikre et representativt utvalg av arkeologiske kulturmiljøer og tilrettelegge dem for publikum.  

 

Sametinget har over flere år hatt prosjekter i dette programmet. Målsettingen er å synliggjøre og drive skjøtsel av samiske kulturminner. Sametingets arbeid er et viktig bidrag for å holde verdifulle samiske kulturmiljø i god stand. Gjennom skilting og formidling av kulturminner øker kunnskapen om samisk historie, bruk og tilstedeværelse. Å kjenne egen historie er grunnleggende for å bevare og videreføre samisk identitet.  

Øverst på denne siden kan du lese om noen av kulturmiljøene som Sametinget har tilrettelagt.