Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

 

Så langt er 45 områder fra hele landet valgt ut. 

Du finner samiske UKL-områder flere steder i Sápmi. Skoltejorda i Sør-Varanger kommune, Gorahat-Sandvikhalvøya i Porsanger kommune, Skardalen i Kåfjord kommune, Kjelvik i Sørfold kommune inngår alle i denne satsingen.  

Bli kjent med utvalgte kulturlandsskap i jordbruket (PDF, 3 MB)

Se kart som viser alle UKL-landskap i Norge (PDF, 393 kB)