Jienastimriektá

Jienastimriektá

Jus galga máhttet jienastit, de galga aj liehket tjáleduvvam Sámedikke jienastuslåhkuj.

Sámediggeválgaj gáktuj la navti jut galga liehket dævddám 18 jage válggajagen.

Jus galga máhttet jienastit, de galga aj liehket tjáleduvvam Sámedikke jienastuslåhkuj. Gå ietjat dasi diededa, de hæhttu tjielggit jut ietjat sábmen aná ja jut juogu dujna ietjanat la sámegiella sijddagiellan jali jut duv æjgádijn, áhkujn/ádjájn jali máttaráhkujn/-ádjájn la læhkám sámegiella sijddagiellan, jali jut duv ieddne jali áhttje la jali la læhkám jienastuslågon. 

Jus la ietjat Sámedikke jienastuslåhkuj tjáledam åvddål gasskaijá biehtsemáno 30. biejve válggajagen, de la dujna jienastimriektá 2021 válgajda.

Jus dån la Svieriga, Suoma jali Ruossja biele sábme, de galga læhkám tjáleduvvam Vuona álmmukregisstarij maŋemus gålmmå jage åvddål gå besa Sámedikke jienastuslåhkuj tjáledit.