Vårt bibliotek

Vårt bibliotek

Vårt bibliotek skal representere det samiske samfunnet i sine samlinger, og vi skal tilby aktuell litteratur til våre lånere og bidra til å løfte kunnskap om samiske forhold i samfunnet.

Bokpakker

Alle bibliotek kan låne bokpakker (depot) hos oss.

Vi har en stor samling av både faglitteratur og skjønnlitteratur for barn og voksne, på de ulike samiske språkene. I tillegg låner vi ut DVDer, CDer og lydbøker. Utvalget settes sammen etter lånerens/bibliotekets ønsker. Langtidslån er mulig.

Kontakt oss om bokpakker her.

Stjernesamlingen

Stjernesamlingen omfatter ca 1200 titler, som omhandler samiske forhold eller er skrevet på et av de samiske språkene. Majoriteten av titlene er eldre enn 100 år gamle.

Samlingen inneholder antikvariske, sjeldne, eldre og verdifulle bøker og tidsskrifter, samt noen kart helt tilbake til 1669. I tillegg inneholder den enkelte titler fra de siste 100 årene av spesiell verdi.

Samlingen er nylig blitt gjennomgått og alle titlene er nå registrert i biblioteksystemet. De er dermed søkbare på lik linje med andre dokumenter .De fleste av dokumentene i stjernesamlingen har utlånseksemplar plassert i magasinet, men eksemplarene i stjernesamlingen er ikke til hjemlån. De kan i noen tilfeller hentes frem og leses i biblioteket.

Urfolksamlingen

Sametingets bibliotek opprettet i 2014 en egen urfolkssamling.

Urfolkssamlingen inneholder dokumenter om urfolk i hele verden, og teller pr. dags dato omkring 200 titler. Dermed er bøker Sametinget har samlet og fått i gave blitt registrert og gjort tilgjengelig for utlån/fjernlån.