Samiske rettigheter til arealer og ressurser

Søknadsfrister: 

  • 01.03.23 kl. 15.00
  • 01.09.23 kl. 15.00

Søknadsskjema - Samiske rettigheter til arealer og ressurser

Mål for tilskuddsordningen:

  • Samiske interesser og rettighetshavere har en reell mulighet til å bli konsultert for å kunne gi et fritt forhåndsinformert samtykke til planer og tiltak knyttet til areal- og ressursforvaltning.

Dette kan du få tilskudd til:

  • Prosjekter og tiltak som har som formål å yte bistand til samiske rettighetshavere i saker knyttet til ivaretakelse av land- og ressursrettigheter, herunder saker som gjelder vern av tradisjonelle samiske næringer.
  • Prosjekter og tiltak knyttet til veiledning og forundersøkelser for at noen med rettslig interesse fremmer krav om kollektive rettigheter overfor Finnmarkskommisjonen, herunder rettigheter til fiskeplasser i sjø- og fjordområder.
  • Nettverk og organisasjoner som arbeider for anerkjennelse av land- og ressursrettigheter utenfor Finnmark (Samerettsutvalget).

Hvem kan få tilskudd:

  • Enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner med formål å representere og ivareta samiske rettighetshaveres interesser og rettigheter ved forvaltning, bruk og vern av land og ressurser.
  • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

  • Maksimalt tilskudd per søker er kr 400 000.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Tilskudd til Samiske rettigheter til arealer og ressurser – søkerbasert tilskudd 2023 (PDF, 266 kB)

Søknadsskjema - Samiske rettigheter til arealer og ressurser

Li gus dujna gatjálvisá?

Vivian Store Mathisen
Seniorráddeaddi/Seniorrådgiver
Epost
Telefon +47 78 47 40 42
Seniorráddeaddi/Seniorrådgiver
Margrethe Anti
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
Epost
Telefon +47 78 48 42 14