Tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget

Søknadsfrist: 01.04.2022. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Lenke til søknadsskjema sendes ut til tilskuddsmottakerne for denne ordningen.

Mål for tilskuddsordningen:

  • Sikre det finansielle grunnlaget til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Hvem kan få tilskudd:

  • Organisasjoner til partier og grupper som er representert i Sametinget.

Så mye kan du få i støtte:

a) Stemmestøtte:

  • 90 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp per stemme oppnådd ved siste sametingsvalg, til organisasjonene til partier og grupper som er representert på Sametinget.

b) Grunnstøtte:

  • 10 % av den årlige rammen ytes som et likt kronebeløp til registrerte samepolitiske organisasjoner som ved siste sametingsvalg mottok minst 2,5 % av stemmene på landsbasis eller som fikk innvalgt minst én representant i Sametinget.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for tilskudd til organisasjonene til partier og grupper som er representert i Sametinget (PDF, 701 kB)