Befaringsrapport 2020. Kartlegging og verdisetting av samiske kulturminner i Svellingsflaket landskapsvernområde - kommunene Lødingen og Vågan

Denne rapporten er resultatet av en kartlegging og verdisetting av samiske kulturminner i Svellingsflaket landskapsvernområde i Lødingen og Vågan kommuner som Sametinget gjennomførte i 2020.

Les rapport: Kartlegging og verdisetting av samiske kulturminner i Svellingsflaket landskapsvernområde - kommunene Lødingen og Vågan (PDF, 6 MB) (PDF, 6 MB)