Kulturminner ved Lappjord, Gurttejohka og Budalsvatnet/Vuoiddasjávri i Rohkunborri nasjonalpark

Rapport om kulturminner ved Lappjord, Gurttejohka og Budalsvatnet/Vuoiddasjávri i Rohkunborri nasjonalpark, Bardu kommune, Troms og Finnmark fylke.

Etter oppdrag fra Statsforvalteren ble områdene rundt Lappjordhytta og tilstøtende områder i nasjonalparken registrert og kartlagt 22. til 27. august 2021. Dette var en fortsettelse av tilsvarende oppdrag i nasjonalparken rundt Gievdnajavri. Oppdraget er gitt i felleskap til fylkeskommunen og Sametinget som har registrert sammen i felt. Rapporten inneholder også beskrivelser av krigsminner ved Gurttejohka og Budalsvatnet.

Les rapport om kulturminner ved Lappjord, Gurttejohka og Budalsvatnet/Vuoiddasjávri i Rohkunborri nasjonalpark (PDF, 3 MB)