Kulturminneregistrering i Dieváidvuovdi álbmotmeahcci - Øvre Dividalen nasjonalpark 2021-2023

Kulturminneregistrering i Dieváidvuovddi álbmotmeahcci - Øvre Dividalen nasjonalpark, Målselv kommune, 2023. Rávdojávri, Rávdojohka og Julosjohka.

Sametinget har på oppdrag fra Nasjonalparkstyret for Dieváidvuovddi álbmotmeahcci - Øvre Dividalen nasjonalpark registrert kulturminner i nasjonalparken siden 2021. I denne rapporten omtales befaringene fra 2023 hvor området Rávdojávri, Rávdojohka og deler av Julosvággi ble befart. De forgående årene har området Gárasjávri-Jierttáluoppal (2021) og området rundt Vuomajávri og deler av Ánjavuopmi (2022) blitt undersøkt.

Les rapporten om kulturminneregistrering i Øvre Dividalen Nasjonalpark 2023 (PDF, 7 MB)

Kulturminneregistrering i Dieváidvuovddi álbmotmeahcci - Øvre Dividalen nasjonalpark, Målselv kommune, 2022. Vuomajávri og Ánjavuopmi-Anjavassdalen.

Sametinget har på oppdrag fra Nasjonalparkstyret for Dieváidvuovddi álbmotmeahcci - Øvre Dividalen nasjonalpark registrert kulturminner i nasjonalparken. Arbeidet startet 2021, og i 2022 befarte vi områdene ved Vuomajávri og deler av Ánjavuopmi.

Les rapporten om kulturminneregistrering i Øvre Dividalen Nasjonalpark 2022 (PDF, 7 MB)

Rapport om kulturminneregistrering i Dieváidvuovdi álbmotmeahcci - Øvre Dividalen nasjonalpark, Målselv kommune, 2021.

Sámediggi og Troms og Finnmark fylkeskommune har på oppdrag fra Nasjonalparkstyret for Dieváidvuovddi álbmotmeahcci - Øvre Dividalen nasjonalpark gjort kulturminneregistreringer i noen utvalgte områder sommeren 2021. Deler av registreringsarbeidet ble gjort i Dividalen landskapsvernområde som grenser opp til nasjonalparken.

Les rapporten om kulturminneregistrering i Øvre Dividalen nasjonalpark 2021 (PDF, 5 MB)