Rapport 2007: Kultuminneregistrering Levajok og Rásttigáisá

Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med feltarbeid ved Tanabredden,

Levvaj okmurmingen, elvedalene langs deler av Leavvaj ohka, Geaidnujohka og Darjohka.

Les rapporten her:

Rapport 2007 Levajok og Rásttigáisá (PDF, 6 MB)