Gjenstandsfunn

Har du funnet en gjenstand som du tror kan være gammel, så ta kontakt med oss.  

Det koster ingenting å si fra, og ditt funn kan vise seg å være en viktig del av den samiske historien. Samiske gjenstander omfattes av kulturminneloven på lik linje med andre kulturminner, og er automatisk fredet dersom de er fra 1917 eller eldre.

Er gjenstanden allerede tatt opp fra marken må den ikke vaskes, men oppbevares trygt og kjølig sammen med litt jord fra funnstedet. Merk funnstedet slik at vi kan komme tilbake for eventuelle nærmere undersøkelser. Ligger gjenstanden fortsatt i bakken så ta GPS-posisjon, bilder og gi melding til oss så kommer vi ut og vurderer funnets alder og eventuelle vernestatus. Det kan være mye informasjon knyttet til funnsteder for gjenstander, og enkeltgjenstander kan være del av et større kulturminne som gammetuft, beingjemme o.l.

Hvis du som grunneier gjør gravearbeid på din egen eiendom og kommer over en mulig fredet gjenstand, må du umiddelbart stanse arbeidet og kontakte oss. Vi vil avgjøre om det trengs mer inngående undersøkelser. Staten dekker for øvrig alle utgifter til mindre, private tiltak som f.eks. bolig, garasje eller små gravearbeider.

Funn gjort med metalldetektor skal rapporteres og innleveres på samme måte som andre gjenstandsfunn.