Eier du en freda eller verneverdig samisk bygning?

Som eier er du en viktig deltaker i arbeidet med å ta vare på verdifull samisk kulturarv.

Vi oppfordrer deg til å bruke den freda eller verneverdige bygningen din. Det være seg tradisjonell bruk eller ny bruk. Bruk er det beste vedlikeholdet. Bygninger som er i bruk blir som regel tatt vare på. Når malingen flasser blir veggen malt, og snøen måkes av taket før det oppstår skade.

De bygningene som ingen lenger ser bruksverdi i, blir ofte stående å forfalle. Det kan for eksempel være utmarksløer, jordkjellere og sommerfjøs. Selv om en bygning ikke er i bruk, vil vi likevel oppfordre   deg til å ta vare på den. Dessverre er ikke det alltid mulig. Da kan bygning likevel få stå i fred og gå tilbake til jord. Hvis den får det, vil vi fortsatt ha et spor- et minne - om bygningen og om samisk bosetning og levesett. De fleste arkeologiske kulturminner som gammetufter, ildsteder og fangstanlegg, har gått gjennom slike prosesser. De har fått være i fred selv om de gikk ut av bruk, og er blitt til arkeologiske kulturminner.  

Eier du et fredet eller verneverdig bygg kan du søke tilskudd

Orientering om automatisk fredete samiske bygninger

Les mer i Riksantikvarens informasjonsark: Å eie et fredet hus

Du kan finne mer informasjon her :

Bygg og bevar

Fortidsminneforeningen: Bygningsvern