Fylkeskommuneavtaler

Sametinget har samarbeidsavtaler med Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune.

Les samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune (PDF, 330 kB)

Les samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Nordland fylkeskommune (PDF, 566 kB)

Les samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune (PDF, 2 MB)

Les samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Innlandet fylkeskommune (PDF, 215 kB)