Plenumssaker 2019

Vedtak finner du ved å trykke på saken og gå inn på hoveddokumentet. Vedtaket finnes nederst i hoveddokumentet.

Møtene kan også ses i opptak på Sametingets web-TV.

Plenumsmøte 5.- 8. mars 2019:

01/19 Konstituering
02/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
03/19 Kunngjøring av nye saker
04/19 Spørsmål til Sametingsrådet
05/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn
06/19 Sametingets forventninger til FN og statene i forbindelse med det internasjonale året for urfolksspråk
07/19 Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2019
08/19 Klimaendringer og rettferdig utvikling
09/19 Etiske retningslinjer for Sametingets politikere - revidering
10/19 Sametingets årsmelding 2018
11/19 Endringer av finnmarksloven som følge av sammenslåing av Finnmark og Troms fylker
12/19 Valg av medlemmer til komiteene i Sametinget
13/19 Søknad om permisjon - Inger Eline Eriksen Fjellgren
14/19 Møteplan for Sametingets komite- og plenumsmøter 2020

Plenumsmøte 4.- 7. juni 2019:

15/19 Konstituering
16/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
17/19 Kunngjøring av nye saker
18/19 Spørsmål til Sametingsrådet
19/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om funksjonsnedsettelse
20/19 Sametingsrådets redegjørelse om joik og samisk musikk 2019
21/19 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter - årsmelding 2018
22/19 Sametingets reviderte budsjett 2019
23/19 Etiske retningslinjer og kollektiv samtykke innenfor samisk helseforskning
24/19 Kontrollutvalgets årsmelding 2018
25/19 NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft
26/19 Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud
27/19 Nordisk språksamarbeid
28/19 Uttalelse om møte i Selbu

Plenumsmøte 25.- 27. september 2019:

29/19 Konstituering
30/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
31/19 Kunngjøring av nye saker
32/19 Spørsmål til Sametingsrådet
33/19 Meld. St. 31 (2018-2019) Melding til Stortinget - Samisk språk, kultur og samfunnsliv med Sametingets budsjettbehov 2021
​​​​​​​34/19 Sametingets årlige sak om fiskeri 2019 - nærings- og rettighetsutvikling i sjøsamisk område
​​​​​​​35/19 Sametingets handlingsplan for samiske barnehagetilbud 2019 - 2023
​​​​​​​36/19 Samarbeidsavtaler 2019
​​​​​​​37/19 Beaivváš Sámi Našunála Teáhter - utbyggingsprosjekt - samlokalisering
​​​​​​​38/19 Utmarksbruk i Sápmi i vår tid
​​​​​​​39/19 Utvikling og organisering av samiske spesialisthelsetjenester
​​​​​​​40/19 Organisering av duodji
​​​​​​​41/19 Skolte-, ume- og pitesamiske navn på Sametinget

Plenumsmøte 3.- 6. desember 2019:

42/19 Konstituering
43/19 Sametingsrådets beretning om virksomheten
44/19 Kunngjøring av nye saker
45/19 Spørsmål til Sametingsrådet
46/19 Kunstneravtale 2020
47/19 Sametingsrådets likestillingspolitiske redegjørelse om hatytringer og hatkriminalitet
48/19 Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2023
49/19 Godkjennelse av Næringsavtalen for duodji 2020
50/19 Šattolaš Sápmi - Bærekraftig næringsutvikling
51/19 Profesjonsutdanninger - implementering av samisk innhold og rekruttering for å møte kompetansebehov i det samiske samfunn
52/19 Sametingets budsjett 2020
53/19 Sametingets budsjettbehov 2021
54/19 Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2020/2021
55/19 Organisering av Sametingets ungdomspolitikk
56/19 Kontrollkomiteens vurdering av oppnevning av medlemmer til reindriftsstyret
57/19 Valg av Sametingets fagkomiteer
58/19 Regjeringens driftskonsesjon for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni
59/19 Fritak fra verv som vararepresentant – Anne Toril Eriksen Balto