Hør opptak fra den første plenumssamlingen

I forbindelse med jubileumsåret 2019, og som en gave til Sametinget fra Arkivverket ved Samisk arkiv, er opptak fra den første plenumssamlingen tilgjengelig på Digitalarkivet.

Kong Olav åpner Sametinget Harry Johansen

Det første Sameting ble åpnet 9. oktober 1989 på Karasjok Kulturhus. Det var H.M. Kong Olav V som åpnet Sametinget med en tale til representantene. Talen til Kong Olav V kan leses på kongehusets nettsider.  

– Jeg hilser Sametinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at det må bli til gavn for det samiske folket, sa H.M. Kong Olav V. 

Hele åpningsseremonien ble sendt på NRK TV. Der kan man blant annet se hvordan to sametingsansatte, Marit Myrvoll og Sven Roald Nystø, leder seremonien. Nystø ble senere den andre sametingspresidenten. Magnar Mikkelsen fra Veidnesklubben leste en prolog til Sametinget.

Lytt til opptakene i Digitalarkivet

Det første Sameting

Fordi en sametingspresident enda ikke var valgt, var det leder for Norsk Sameråd, Aslak Nils Sara, som innledet møtet. Han minnet representantene på hvilke forventninger og hvilket ansvar de nyvalgte representantene hadde. 

– Det samiske folket holder dere nå ansvarlig, mye mer enn tidligere da vi jobbet gjennom organisasjoner. Det krever av dere ikke bare viser politisk mot, men også klokhet for å fatte de rette beslutninger i forhold til tid og ressurser. Hver representant har fått i ansvar å gjennomføre lovens befaling. Det er opp til dere selv å utvikle egne arbeidsmetoder og maktutøvelse, og representere oppdraget slik dere tolker at det samiske folket forventer. Dere har ikke bare forventninger og ansvar, men også folkets støtte bak dere i deres gjerning, sa han.

Etter en kort tale til representantene gjennomførte Aslak Nils Sara opprop og ba representantene reise seg. Han begynte med det østligste valgområdet, Varanger, og fortsatte sørover gjennom Finnmark. Den representanten som hadde fått flest stemmer i hvert valgområde, fikk oppdraget med å overlevere møtelederen valgdokumentasjon.

Les også: Minnetavle av sisti signert av H.M. Kong Olav V som en del av Norges dokumentarv