Komité- og plenumsmøter 2024

Sametinget har fastsatt følgende møteplan for Sametinget:

2024:

Uke 8: 19-23. februar, komitémøter
Uke 10: 4.-8. mars, plenum
Uke 22: 27.-31. mai komitémøter
Uke 24: 10.-14. juni, plenum  
Uke 39: 23.-27. september, komité- og plenumsmøter
Uke 47: 18.-22. november, komitémøter
Uke 49: 2.-6. desember, plenum 

Etter Sametingets forretningsorden, § 9, kan plenumsledelsen i samråd med sametingsrådet justere møtedagene for å sikre en fleksibel avvikling av komite- og plenumsmøtene.

Les mer om Sametingets fagkomiteer

Les mer om Sametingets plenum

Se møtedokumenter

Det er for øyeblikket ikke mulig å søke etter saker i møtedokumenter. Om du er ute etter møtedokumenter må aktuelt utvalg og møte velges. Da vil du få frem en oversikt over sakene som var på det møtet, samt møtebok fra møtet.

Se oversikt over plenumssaker fra 2017 og fram til nå