Vidar Andersen

Guvsáma Vidar

Belludahka: Vuona Sámij Rijkasiebrre (NSR)

Válggabijrra: Gáisi

Bajássjaddam-, hukso- ja oahppojuohkusa ájras

E-poassta: vidar.andersen@samediggi.no

Telefåvnnå: 952 28 468

Riegádam: 1978

Barggo: Ahkep rádevadde

Åvddåla sámediggeájgegávda:
Sadjásasj 2017-2021
Sadjásasj 2021-2023

Vidar Andersen Ørjan Marakatt Bertelsen