Felles organ for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler

Felles organ for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler

Samisk parlamentarisk råd og Samerådet har etablert et felles organ for forvaltning og utvikling av samiske nasjonalsymboler.

Fellesorganets mandat er å foreslå retningslinjer for forvaltning av samiske nasjonalsymboler, samt å vurdere hvilke samiske nasjonalsymboler slike retningslinjer skal gjøres gjeldende for. Samisk parlamentarisk råds sekretariat utfører også sekretariatsoppgaver for utvalget. 

Utvalget består av:

Petra Magga-Vars, Sametinget i Finland (vara velges senere)
Thomas Åhren, Sametinget i Norge (vara: Ann Karin Kvernmo)
Anders Kråik, Sametinget i Sverige (vara velges senere)
Ol Johan Gaup, Sámiráđđi-Samerådet
Lars-Anders Baer, Sámiráđđi-Samerådet
Anna Sakmarkina, Sámiráđđi-Samerådet