SPRs deltakelse i Barentssamarbeidet

Samisk parlamentarisk råd oppnevner 3 av 6 medlemmer til Arbeidsgruppen for Urfolk i Barentssamarbeidet (WGIP).

Disse har SPR oppnevnt:

Janne Hirvasvuopio, Sametinget i Finland (leder)
Lars Anders Baer, Sametinget i Sverige
Eirik Larsen, Sametinget i Norge

Handlingsplan vedtatt av Barents urfolkskongress i 2015, er retningsgivende for arbeidet i arbeidsgruppen. Gjennom arbeidsgruppens aktive deltakelse vil problemstillinger som kanskje ellers ikke ville blitt drøftet, bli satt på dagsordenen. Arbeidsgruppen har deltakerstatus på møtene i Barentsrådet og møtene i embetsmannskomiteen og på møtene i Barents regionråd og komité.

Samisk parlamentarisk råd har vedtatt egen politisk strategi i forhold til EU, der det blant annet er besluttet at SPR skal styrke sitt arbeid med EU-spørsmål. Det er videre besluttet at det vil være viktig å etablere tilstedeværelse i Brussel gjennom eget kontor, eventuelt i samarbeid med andre aktører og styrke egne ressurser til EU-arbeidet både på administrativt og politisk nivå.