Tjáledibme jienastuslåhkuj

Jus ájgo jienastit sámediggeválgajn, de hæhttup liehket diededuvvam Sámedikke jienastuslåhkuj.

Tjáledibme Internehta baktu 

Jus galga ietjat Internehta baktu diededit, hæhttu sisi låggit ietjat ID-portálajn/MinID.

Diededibme Sámedikke jienastuslåhkuj

Gájka gudi ietjasa sábmen sárnnuji, ja gænna juogu

a) Suv sijddagiella *le sámegiella*
b) Sujna le, jali læhkám li æjgáda, áhkko ja áddjá jali máttaráhkko jali máttarádjá gænna le/lij sámegiella sijddagiellan
c) Le ulmutja mánná gut le jali læhkám la jienastuslågon

*Sijddagiellan merkaj dat giella mij lij anon sijdan sjattadijn. Álu aneduvvá báhko iednegiella. Jus ienep giela aneduvvin sijdan sjattadijn, galggá sámegiella liehket akta dajs.

Sáme gudi li stáhtaviesáda ietjá nuorttarijkan máhtti ietjasa jienastuslåhkuj tjáledit jus biehtsemáno 30.biejve válggajagen li tjáledum álmmuklågon Vuona viesádin maŋemus gålmmå jage válggabiejve åvddåla. 

Sáme gudi ælla nuorttarijkajs, máhtti ietjasa jienastuslåhkuj tjáledit jus li læhkám tjáledum álmmuklågon Vuona viesádin maŋemus gålmmå jage válggabiejve åvddåla.

Tjáledibme páhpersjiemá baktu

Viettja pdf-sjiemáv vuollelin, dievde dav ja sáddi dav dievdeduvvam ja vuollájtjáleduvvam Sámediggáj.

Innføringsskjema lulesamisk-norsk

Slik behandler Sametinget innføringer i Sametingets valgmanntall 

Det er Sametingets administrasjon som behandler begjæringer om innføring i Sametingets valgmanntall, og det skjer i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak.

For best mulig saksbehandling, så anmoder Sametinget at personer som avgir erklæring legger ved tilstrekkelige opplysninger og eventuell dokumentasjon på at kriteriene er oppfylt. Ved mangelfulle opplysninger vil Sametinget sende brev til vedkommende med anmodning om flere opplysninger.

Du kan søke opplysninger om samisk som hjemmespråk i folkeregisteret, kirkebøker, slektsbøker eller bygdebøker. Det er også mulig å søke i digitale arkiv som finnes på internett.

Her kan det foretas søk på Digitalarkivet

Her kan du søke i folketellingene for årene 1865, 1875, 1900 og 1910 - Registreringssentral for historiske data

Dersom du har samiske forfedre fra andre land enn Norge, kan du ta kontakt med de respektive landenes statsarkiv.

Sametinget kontrollerer opplysningene, og dersom begjæringen blir godkjent vil du få brev om det. Sametinget beregner for tiden en saksbehandlingstid på omtrent tre måneder.

Frist for innføring

Hvis du skal stemme ved sametingsvalg så er fristen for innmelding 30. juni valgåret. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid.

Diededit ierit Sámedikke jienastuslågos 

For å melde deg ut Sametingets valgmanntall så fyller du ut dette skjemaet: 

Utmelding av Sametingets valgmanntall

Klage på avslag

Dersom du har fått avslag på din begjæring om innføring i Sametingets valgmanntall, så har du adgang til å klage på avslaget. Klage sendes skriftlig innen 3 uker til samediggi@samediggi.no eller pr. post til:

Sámediggi - Sametinget
Postboks 3
9735 Kárášjohka

Veiledning

Dersom du har spørsmål eller har behov for veiledning, ta kontakt med Sametinget på tlf. 78 47 40 00.