Statistikk fra Sametinget

Dette er den fjerde publikasjonen av Sametingets statistikk. Hensikten med publikasjonen er å formidle hvordan Sametingets tilskuddsordninger bevilges.

Dette er den tredje publikasjonen av Sametingets interne statistikk. Hensikten med denne publikasjonen er å formidle hvordan Sametingets tilskuddsordninger bevilges.

Dette er andre publikasjonen av Sametingets interne statistikk. Statistikken viser hvordan Sametinget har bevilget midler gjennom sine prosjekter og tilskuddsordninger fra 2014 til 2017.

Dette er den første publikasjonen av Sametingets statistikk. Statistikken viser hvordan Sametinget har bevilget midler gjennom sine prosjekter og tilskuddsordninger de siste tre årene og til og med juni 2017.